"Μηλέικα Νέα"

Την Κυριακή 27/08/2023 στις 10.30 π.μ., θα τελεστεί λειτουργία στον Καθολικό ναό του Αγίου Νικολάου στον Αδάμαντα από τον Γάλλο ιερέα Pierre Vivarès της αρχιεπισκοπής Παρισίων, του ναού Αγίου Παύλου στο Marais 4ο διαμέρισμα.

Le dimanche 27/08/2023 à 10h30, une messe sera célébrée en l'église catholique d'Agios Nikolaos à Adamantas par le prêtre français Pierre Vivarès de l'archidiocèse de Paris, de la paroisse Saint Paul dans le Marais 4ème arrondissement.

On Sunday 27/08/2023 at 10.30 am, a mass will be celebrated in the Catholic church of Agios Nikolaos in Adamantas by the French priest Pierre Vivarès of the archdiocese of Paris, of the church Agios Paulos in Marais 4th arrondissement.

La domenica 27/08/2023 alle 10.30 del mattino, verrà celebrata una messa nella chiesa cattolica di Agios Nikolaos ad Adamantas dal sacerdote francese Pierre Vivarès dell'arcidiocesi di Parigi, della chiesa di San Paolo nel IV arrondissement di Marais.