"Μηλέικα Νέα"

Σε εμπλουτισμό των βιοτόπων της Μήλου με νησιωτική πέρδικα (Alectoris chukar) προχώρησε την Κυριακή 7 Αυγούστου ο Κυνηγετικός Σύλλογος Μήλου.

Συγκεκριμένα απελευθέρωσε 250 πέρδικες σε διάφορες περιοχές του νησιού στις οποίες είναι εφικτή η πρόσβασή τους σε νερό και τροφή, ώστε να διευκολυνθεί η προσαρμογή τους στο φυσικό περιβάλλον.

kynhgetikos viotopoi milos 2022a

Ωράριο λειτουργίας

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Μήλου ενημερώνει τα μέλη του ότι από την Παρασκευή 12/8 ξεκίνησε η έκδοση των κυνηγετικών αδειών για την περίοδο 2022-23.

Συγκεκριμένα και μέχρι τις 19/8 οι μέρες που θα είναι ανοικτός ο σύλλογος θα είναι:

Παρασκευή 12/8, Σάββατο 13/8, Τρίτη16/8, Τετάρτη 17/8,Πέμπτη 18/8 και Παρασκευή 19/8.

Όλες τις παραπάνω μέρες ο σύλλογος θα είναι ανοικτός από τις 19:00 έως τις 22:00.

Μετά τις 22/8 οι μέρες λειτουργίας του συλλόγου θα αλλάξουν και θα βγει νέα ανακοίνωση προς ενημέρωση.

Κυνηγετικός Σύλλογος Μήλου

kynhgetikos viotopoi milos 2022b