"Μηλέικα Νέα"

Η διαδικασία για την απόκτηση κωδικού πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου ξεκίνησε και θα λήξει την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023.

Καλούνται οι φετινοί απόφοιτοι του Σχολείου μας να προσέλθουν στο σχολείο για να διαμορφώσουν τον κωδικό τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Τα παραπάνω ισχύουν και για τους αποφοίτους των ετών 2021 και 2022,  που ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ με την διαδικασία του ποσοστού 10%