"Μηλέικα Νέα"

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνηγετικού Συλλόγου Μήλου καλεί τα μέλη του να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 07-04-2024 ημέρα Κυριακή και ώρα 18:30. στο γραφείο του Συλλόγου με θέματα:

1.Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2023 και προϋπολογισμού έτους 2024

2.Πεπραγμένα απερχόμενου Δ.Σ.

3.Εκλογή εφορευτικής επιτροπής

4.Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Δ.Σ. και Ελεγκτικής επιτροπής.

Επειδή την ανωτέρω ημερομηνία είναι αδύνατο να υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με το καταστατικό, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή στις 14/4/2024 στις 18:30

Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων θα ειναι έως 22-03-2024 και για τον λόγο αυτό όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τα παρακάτω τηλ. 6945481757 και 6945901174.Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη για την συνέχιση της ύπαρξης του συλλόγου.

Κυνηγετικός Σύλλογος Μήλου