"Μηλέικα Νέα"

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Μαντρακίων θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 18:00 στην αίθουσα του Δήμου Μήλου γενική συνέλευση.

Η συνέλευση αυτή αποτελεί συνέχεια της συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022 και δεν υπήρξε απαρτία.

Το κεντρικό θέμα της συνέλευσης είναι η τροποποίηση του καταστατικού του συλλόγου.

Η συμμετοχή όλων των μελών του συλλόγου κρίνεται απαραίτητη.

Εξωραϊστικός Σύλλογος Μαντρακίων