"Μηλέικα Νέα"

Σε μια εποχή όπου η επέκταση της τουριστικής περιόδου αποτελεί βασικό ζητούμενο κάθε προορισμού διακοπών, η συγκριτική αποτύπωση των οικονομικών μεγεθών σε καταλύματα και εστίαση  θεωρείται η πλέον ασφαλής μέθοδος  απόδειξης της αποτελεσματικότητας  στην  πολιτική προσέγγισης των αγορών.

Συγκεκριμένα, από τα  στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ  εντοπίζονται τα παρακάτω αποτελέσματα :

  • Κύκλος εργασιών Νοεμβρίου 2021 επιχειρήσεων με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων στον κλάδο των Καταλυμάτων: Άνδρος : 13.132 ευρώ, Τήνος 53.955 , Μήλος 73.692, Νάξος 116.476 και Πάρος 210.352 ευρώ.
  • Κύκλος εργασιών γ’ τριμήνου 2021 επιχειρήσεων στον κλάδο Υπηρεσιών Εστίασης: Άνδρος 7.299.106 ευρώ, Τήνος 9.798.473, Μήλος  21.377.466, Νάξος 28.502.718 και Πάρος 38.303.518. Συγκριτικά με το γ’ τρίμηνο του 2020 οι αυξήσεις που σημειώθηκαν ήταν : για την Άνδρο 50,2%, για την Τήνο 63.6%, τη Μήλο 74.1%, τη Νάξο 85% και την Πάρο 104,7% !

Τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζονται στο Δελτίο  έχουν καταρτισθεί , σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, βάσει της σύνδεσης και επεξεργασίας δεδομένων από τις ακόλουθες πηγές:

 - Το οριστικό Στατιστικό Μητρώο Επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ, έτους αναφοράς 2018.

- Διοικητικά αρχεία συναλλαγών (φορολογικά, κλπ), ετών αναφοράς 2019, 2020 και 2021.

Ειδικότερα, χρησιμοποιήθηκαν τα εξής στοιχεία ανά πηγή:

 - Οι ενεργές επιχειρήσεις και ο κλάδος οικονομικής δραστηριότητας από το οριστικό Στατιστικό Μητρώο Επιχειρήσεων έτους 2018.

 - Στοιχεία εσόδων από διοικητικά αρχεία συναλλαγών ετών 2019, 2020 και 2021. Σημειώνεται ότι η γεωγραφική ταξινόμηση των επιχειρήσεων γίνεται σύμφωνα με την έδρα της επιχείρησης.