"Μηλέικα Νέα"

Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής χρηματοδοτεί το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος ανάπτυξης πρότυπου μοντέλου Κυκλικής Οικονομίας στο νησί της Μήλου.

Ακολουθεί η σχετική ανάρτηση της Γενικής Γραμματέως Χριστιάνας Καλογήρου:

«Με το συνολικό ποσό των 50.000 ευρώ χρηματοδοτούμε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος ανάπτυξης πρότυπου μοντέλου Κυκλικής Οικονομίας στο νησί της Μήλου.

Η ελαχιστοποίηση των αποβλήτων και η παράλληλη επαναχρησιμοποίησή τους στην παραγωγική διαδικασία, δίνει τη δυνατότητα για νέες περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονομικά βιώσιμες επενδύσεις, καθώς και για αύξηση των θέσεων εργασίας στο νησί.

Υποστηρίζουμε το μοναδικής φυσικής ομορφιάς νησί της Μήλου, ώστε να μετατραπεί σε πρότυπο νησί Κυκλικής Οικονομίας. Ευχόμαστε στους ερευνητές καλή επιτυχία στο έργο τους.»