"Μηλέικα Νέα"

Από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μήλου συντάχθηκε προ δύο μηνών, μία ειδική διαταγή για αποκατάσταση ελαττωματικών εργασιών για το έργο της ψΑναβάθμισης και Στατικής Ενίσχυσης κτηρίων του σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου Λυκείου Μήλου».

Η εφημερίδα «Κοινή Γνώμη» επικοινώνησε με την Τεχνική Υπηρεσία Μήλου, από όπου ανέφεραν ότι στην αρχική σύνταξη του φακέλου, δεν ήταν σύμφωνη η ανάδοχος εταιρία «ΤΕΧΝΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ Α.Τ.Ε.» και για αυτό υπήρξαν κάποιες μικρές τροποποιήσεις, ώστε πλέον να γίνει πλήρως αποδεκτός και να ξεκινήσει η αποκατάσταση των απαραίτητων εργασιών, που θα καταστήσουν τα κτήρια απολύτως λειτουργικά και ασφαλή.

Προσδιορισμός Ελαττωμάτων

Στην έκθεση της η Τεχνική Υπηρεσία, επισήμανε τα εξής ελαττώματα:

• Εκτεταμένες κακοτεχνίες – ανάποδη κλίση στην αποχέτευση των Fun coils, με αποτέλεσμα την διαρροή νερών εντός των αιθουσών.

• Παρατηρήθηκε η έλλειψη εσωτερικών προστατευτικών σε Fun coils με αποτέλεσμα να βρίσκονται εκτεθειμένα καλώδια με ό,τι κίνδυνο αυτό συνεπάγεται.

• Ο θερμοστάτης – ρυθμιστής όλων των fun coils έχει τοποθετηθεί εντός του κουτιού με αποτέλεσμα α) να μην δουλεύει σωστά το fun coil καθώς σταματά να λειτουργεί όταν φτάνει στην επιλεγμένη θερμοκρασία ο χώρος εντός του καλύμματος και όχι ο χώρος της αίθουσας β) προκειμένου να ρυθμιστεί το κάθε fun coil θα πρέπει να βγει το κουτί του πρώτα, γεγονός που το κάνει μη εύχρηστο γ) η τοποθέτηση αυτή είναι εκτός προδιαγραφών του μηχανήματος καθώς αναφέρεται η τοποθέτησή του είτε επάνω στο κάλυμμα του, είτε στον τοίχο.

• Παρατηρήθηκε ότι παρά την αφαίρεση του καλύμματος κάποιων fun coil η λειτουργία του θερμοστάτη δεν ήταν σωστή καθώς είτε σταματούσε την λειτουργία του χωρίς να έχει φτάσει ο χώρος στην επιλεγμένη θερμοκρασία είτε ο αέρας που εξερχόταν από αυτό δεν ήταν στην σωστή θερμοκρασία (σε σύγκριση με τα άλλα τα οποία είχαν ρυθμιστεί παρομοίως)

• Παρατηρήθηκε ότι για την λειτουργία on-off των fun coils ο χειρισμός γίνεται αποκλειστικά από τον ρυθμιστή του κάθε μηχανήματος και όχι από τον κεντρικό πίνακα που βρίσκεται στο γραφείο των διευθυντών και στην αίθουσα εκδηλώσεων. Ακόμα και αν ο ρυθμιστής μπει στο κάλυμμα του fun coil και πάλι δεν είναι δυνατόν δύο φορές την ημέρα να πρέπει να κλείνουν ένα ένα, ούτε να

• κατεβαίνει κάποιος στο υπόγειο όπου βρίσκονται οι κεντρικοί πίνακες και να κατεβάζει τις ασφάλειες όπως γίνεται μέχρι σήμερα προκειμένου να σταματήσουν και να ξεκινήσουν την λειτουργία τους.

• Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι οικοδομικές αποκαταστάσεις από την αφαίρεση σωμάτων καλοριφέρ

Από την τεχνική υπηρεσία χαρακτήρισαν τα συγκεκριμένα ελαττώματα ουσιώδη και θα πρέπει να αποκατασταθούν πλήρως και έντεχνα από τον ανάδοχο υπό τις οδηγίες και την επίβλεψη της διευθύνουσας υπηρεσίας (ΔΥ). Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου, θα αποκατασταθούν με επιμέλεια της ΔΥ, με τον πλέον πρόσφορο τρόπο, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου.

Οι παλιότερες επισημάνσεις

Ακόμη μία ειδική διαταγή είχε σταλεί τον Μάιο του 2023, για αποκατάσταση ελαττωματικών εργασιών η οποία προσδιόριζε τα παρακάτω ουσιώδη ελαττώματα:

• Εκτεταμένες κακοτεχνίες μόνωσης στις ενώσεις όλων των σωληνώσεων του συστήματος δικτύου Θέρμανσης και των τριών αντλιών θερμότητας. Παρά τις εργασίες του υδραυλικού που εκτελέστηκαν στις 15 Μαΐου οι διαρροές παραμένουν

• Οι μεντεσέδες στις θύρες του κτιρίου του Γυμνασίου δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά με αποτέλεσμα τα εξαρτήματά τους να φεύγουν από την θέση τους με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.

• Εξαρτήματα των κουφωμάτων (υαλοστασίων) αποκολλώνται από την θέση τους

• Εκτεταμένες κακοτεχνίες στην κατασκευή του δικτύου για την σύνδεση της πυρόσβεσης του σχολείου με το υφιστάμενο δίκτυο