"Μηλέικα Νέα"

epal-milou

Η Α' φάση των κατ' εξαίρεση ηλεκτρονικών εγγραφών στα Επαγγελματικά Λύκεια ολοκληρώνεται την Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου και ώρα 24.00 και αφορά μαθητές που για λόγους ανωτέρας βίας δεν κατάφεραν να εγγραφούν την περίοδο εγγραφών του Μαΐου-Ιουνίουή πραγματοποίησαν λάθος εγγραφή.

Οι μαθητές/τριες οι οποίοι/ες επιθυμούν να τροποποιήσουν την αρχική τους αίτηση σχετικά με τον τομέα στη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. ή την ειδικότητα στη Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ., έως την έναρξη των μαθημάτων, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στον διευθυντή του σχολείου προκειμένου ο τελευταίος να διαγράψει την αρχική τους αίτηση και να υποβάλουν εκ νέου αίτηση. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δηλώθηκαν λάθος στοιχεία από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες.

Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να μετεγγραφούν από ΓΕ.Λ. σε ΕΠΑ.Λ. και από ΕΠΑ.Λ. σε ΓΕ.Λ. ή από ΕΠΑ.Λ. σε άλλο ΕΠΑ.Λ. δεν τροποποιούν την αίτησή τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-eggrafes, αλλά πρέπει να υποβάλουν αίτηση μετεγγραφής στο σχολείο που έχουν υποβάλει την αρχική τους αίτηση.

Από τη 12η Σεπτεμβρίου 2018 ώρα 12:00 και έως την 21η Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 24:00 η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-eggrafes θα είναι σε λειτουργία προκειμένου να υποβληθούν εκπρόθεσμες ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής – δηλώσεις προτίμησης για τα ΕΠΑΛ από τους γονείς-κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών και τους ίδιους τους/τις μαθητές/τριες, εάν είναι ενήλικοι/ες. Οι παραπάνω ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής – δηλώσεις προτίμησης υποβάλλονται μόνο για ήδη λειτουργούντα τμήματα.

Η έγκριση των εκπρόθεσμων εγγραφών πραγματοποιείται από το Διευθυντή Β/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων. Ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενοι/ες εκτυπώνουν την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής – δήλωση προτίμησης και την καταθέτουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως την 21η Σεπτεμβρίου στον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. Μήλου προκειμένου ο τελευταίος να τα αποστείλει στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για κάθε πληροφορία, μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο του ΕΠΑ.Λ.

Μήλου: 2287022533.