"Μηλέικα Νέα"

tryphth-agiosnikolaos

Στην αποκατάσταση της πλατείας μπροστά από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στον οικισμό της Τρυπητής, στη Μήλο, με σκοπό την αισθητική και λειτουργική αναβάθμισή της, προχωρά η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Για το σκοπό αυτό, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος και ο Δήμαρχος Μήλου, Γεράσιμος Δαμουλάκης, συνήψαν Διαβαθμιδική Σύμβαση Συνεργασίας, για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή πλατείας έμπροσθεν Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Τρυπητής Μήλου», προϋπολογισμού 46.000 €.

Το έργο αποσκοπεί στην αποκατάσταση τμημάτων της υπάρχουσας πλακόστρωσης και την συμπλήρωση της, ώστε να διαμορφωθεί πλήρως η επιφάνεια της πλατείας από λειτουργικής και αισθητικής άποψης και ασφάλειας των διερχομένων.

Βάσει των προβλεπομένων από την Διαβαθμιδική Σύμβαση, η Περιφέρεια αναλαμβάνει την χρηματοδότηση του έργου με το ποσό των 41.000 €, που θα διατεθούν από ίδιους πόρους της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων. Αναλαμβάνει επίσης την εκπόνηση της μελέτης από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της, την δημοπράτηση του έργου, την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον ανάδοχο και εν γένει κάθε απαραίτητη για την υλοποίηση του έργου ενέργεια.

Ο Δήμος Μήλου συμμετέχει στη χρηματοδότηση του έργου με το ποσό των 5.000 €.

Η Σύμβαση Διαβαθμιδικής Συνεργασίας ισχύει από την ημέρα της υπογραφής της και έχει χρονική διάρκεια 24 μηνών.