"Μηλέικα Νέα"

Στην συνεδρίαση της 2/2/2024 ανασυγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Πλακιώτικης Ένωσης που εκλέχθηκε από τις εκλογές του συλλόγου που έγιναν την 29/1/2023.  Η σύνθεση του είναι η παρακάτω :

Πρόεδρος: Διαμαντοπούλου Αγγελική

Αντιπρόεδρος: Ζαγουρής Δημήτριος

Γραμματέας: Μάλλης Γεώργιος

Ταμίας: Νίνος Χρήστος

Μέλη:

Βικελής Ιωάννης

Δεληβασιλείου Αριστόδημος

Ζαγουρής Χρήστος

Αναπληρωματικό μέλος: Τσιριγωτάκη Ειρήνη – Χρυσοβαλάντη

Η Πλακιώτικη Ένωση θα συνεχίσει να αγωνίζεται για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για τους κατοίκους των Πλακών , θα συνεχίσει να προσπαθεί για την πολιτιστική δημιουργία  στη Μήλο.

Όλοι οι Πλακιώτες στο σύλλογό μας !

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Πλακιώτικης Ένωσης

Η Πρόεδρος

Τσιριγωτάκη Ειρήνη-Χρυσοβαλάντη

Η Γραμματέας

Διαμαντοπούλου Αγγελική