"Μηλέικα Νέα"

«Η Μήλος, ανεξάρτητα και από τη συγκυρία της πανδημίας, είναι ένα από τα νησιά των Κυκλάδων και γενικότερα του Αιγαίου που παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια μια συνεχώς αυξανόμενη τουριστική ανάπτυξη. Προφανώς αυτό δεν είναι τυχαίο και οφείλεται βεβαίως στην ολοένα και μεγαλύτερη ανάδειξη του πολύμορφου και πολυποίκιλου πλούτου της, ιστορικού, γεωλογικού, πολιτισμικού, φυσικού και θαλάσσιου, που την καθιστούν ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα νησιά του Αρχιπελάγους.

Η επισκεψιμότητα του νησιού καθ’ όλη την τουριστική περίοδο, που διαρκώς επιμηκύνεται, αυξάνεται, ενώ παράλληλα αυξάνεται και η ζήτηση της αεροπορικής μεταφορικής κίνησης από και προς τη Μήλο. Μάλιστα τα τελευταία χρόνια και για μια μεγάλη περίοδο υπήρχαν απευθείας πτήσεις τόσο από την Αθήνα, όσο και από τη Θεσσαλονίκη.

Το αεροδρόμιο είχε σχεδιαστεί για αεροδιάδρομο 1200 μ., ενώ για πολλά χρόνια και μέχρι σήμερα λειτουργεί στα 1075 μέτρα. Από την πλευρά της ΥΠΑ έχει σχεδιαστεί η επιμήκυνση του αεροδιαδρόμου σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, και στις 20/7/2011 εκδόθηκε η αρχική Άδεια Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) με αριθμό 201524 για την επέκταση του, η οποία λήγει στις 31/12/2021. Το έργο έχει ενταχθεί σε χρηματοδότηση της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020 με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 5 εκατομμύρια ευρώ.

Υπάρχουν όμως ακόμα επί μέρους αναγκαία συνοδά έργα, όπως άρσεις εμποδίων, εδαφικών εξάρσεων, καθαίρεση λόφου, απαλλοτριώσεις, επιμέρους μελέτες σκοπιμότητας κ.α. τα οποία είτε έχουν ολοκληρωθεί, είτε βρίσκονται σε εξέλιξη.    

Επειδή λοιπόν γνωρίζουμε ότι μια σειρά έργων βρίσκονται σε εξέλιξη,

Επειδή υπάρχουν προθεσμίες ολοκλήρωσης των εγκρίσεων και υλοποίησης των έργων,

Επειδή είναι επιτακτική ανάγκη να ικανοποιηθεί η αυξανόμενη αεροπορική ζήτηση, ως μέσο αύξησης της τουριστικής περιόδου του νησιού,

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

1) Σε ποιες ενέργειες θα προβεί έτσι ώστε να επιταχυνθούν τα υπολειπόμενα έργα;

2) Πότε προβλέπεται να ολοκληρωθούν τα έργα, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της επιμήκυνσης του αεροδιαδρόμου και να καταστεί το αεροδρόμιο αξιόπιστο και ασφαλές, σύμφωνα με τις αρχικές προδιαγραφές;

3) Πρόκειται να προσληφθεί στην ΥΠΑ το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό για την απρόσκοπτη λειτουργία του αεροδρομίου, έτσι ώστε να καλυφθούν οι αυξανόμενες λειτουργίες του;»

Οι ερωτώντες βουλευτές

Συρμαλένιος Νικόλαος

Παππάς Νικόλαος