taxi-milos

Στην υπογραφή της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το Ν. 4070/2012 για την Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων, προέβη ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων, κ. Γεώργιος Λεονταρίτης.

Οι έδρες ΕΔΧ αυτοκινήτων αφορούν τα νησιά των Κυκλάδων και αντιστοιχεί μία για κάθε νησί.

Κάθε ενδιαφερόμενος -φυσικό ή νομικό πρόσωπο- που επιθυμεί να αποκτήσει νέα άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου ή να μετατρέψει υφιστάμενη άδεια σε άλλο τύπο θα πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση μέχρι τις 31 Μαρτίου 2017. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν στην αρμόδια Δ/νση  Μεταφορών & Επικοινωνιών Κυκλάδων αίτηση με την οποία θα προσδιορίζεται η έδρα ή οι έδρες για τις οποίες ζητείται άδεια, υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του, συνοδευόμενη από φάκελο με τα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί μετά την πρώτη δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης – πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Το έντυπο αίτησης χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων και βρίσκεται αναρτημένο στον ιστότοπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, www.pnai.gov.gr. Η πρόσκληση με τις αναλυτικές προϋποθέσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμη ΕΔΩ

Πληροφορίες παρέχονται επίσης από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Κυκλάδων στο τηλέφωνο: 22810.75142 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

* ΕΔΧ αυτοκίνητα

Αυτοκίνητο Δημόσιας Χρήσης είναι το αυτοκίνητο όχημα με το οποίο εκτελούνται μεταφορές προσώπων ή πραγμάτων ή μικτές με ολική ή μερική μίσθωση ή με κόμιστρο ανά επιβάτη. Τα δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα έως 10 θέσεων, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, που προορίζονται κυρίως για τη μεταφορά προσώπων ονομάζονται Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.), τα οποία διακρίνονται σε: α) Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ, ήτοι αυτοκίνητα πέντε (5) θέσεων με μετρητή και β) Ε.Δ.Χ.- ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ, ήτοι αυτοκίνητα από έξι (6) μέχρι εννέα (9) θέσεων χωρίς μετρητή. Ορισμένα εκ των Ε.Δ.Χ.- ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ αυτοκινήτων είναι ειδικά διασκευασμένα για τη μεταφορά Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (Ε.Δ.Χ.- ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑμΕΑ).