Μήλος

perifereia-notiou-aigaiou

Με 50 θέματα συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου την Παρασκευή 9 Ιουνίου και ώρα 1:00 το μεσημέρι με τηλεδιάσκεψη, στα Καταστήματα της Περιφέρειας στη Σύρο (Πλατεία Τσιροπινά) και στη Ρόδο (Πλατεία Ελευθερίας 1), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση απολογισμού έτους 2016, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

2. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «Ασφαλτόστρωση Ε.Ο. Μεσαναγρός προς Αγ. Θωμά».

3. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδού σύνδεσης της επαρχιακής οδού Κατταβιάς – Πρασονήσι με Βρουλιά».

4. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Ασφενδίου – Πυλί νήσου Κω».

5. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «Αντιπλημμυρικά έργα Αγαθονησίου».

6. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «Χλοοτάπητας γηπέδου Λειψών».

7. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Μυκόνου».

8. Έγκριση ορισμού επιτροπής δημοπρασίας του έργου: «Έργα συντηρήσεων επισκευών σχολικών κτιρίων ν. Κάσου».

9. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση εθνικής οδού Ρόδου – Λίνδου και Ανατολικές ακτές - Αεροδρόμιο».

10. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός επαρχιακού οδικού δικτύου στους πρόποδες Φιλερήμου».

11. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών Εθνικού και Επαρχιακού δικτύου».

12. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Τήλου».

13. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Προσθήκη ισογείου κτηρίου κατ’ επέκταση (γραφεία διδασκάλων, κυλικείο) στο Δημοτικό Σχολείο Πέρα Γιαλού Αστυπάλαιας».

14. Έγκριση 1ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Βελτίωση επαρχιακής οδού Ολύμπου – Διαφανίου νήσου Καρπάθου».

15. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ανατολικού Άξονα νήσου Ρόδου (2012)».

16. Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Τακτοποιητικός του έργου: «Βελτίωση επαρχιακής οδού Μαλώνα – Πλατάνια (Β’ ΦΑΣΗ)».

17. Ένσταση αναδόχου κατά της απόφασης απόρριψης ειδικής διακοπής εργασιών, ένσταση αναδόχου στην απο ΔΤΕ 1571/02-05-2017 εισήγηση Διευθύνουσας υπηρεσίας και έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης εκτέλεσης των εργασιών του έργου ‘’Κατασκευή στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑΜΕΑ που χαρακτηρίζονται απο νοητική υστέρηση στην Κάλυμνο.’’

18. Έγκριση διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος παραγωγής πόσιμου νερού για το Δήμο Λειψών».

19. Έγκριση δέσμευσης ποσού για το έργο: «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015 -2016» Υποέργο 3: Είδη τροφίμων για τον φορέα ΠΕ Καλύμνου – Καρπάθου (Νο 54).

20. Έγκριση όρων διακήρυξης Διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015 - 2016» - Υποέργο 3: Είδη τροφίμων για τον φορέα ΠΕ Καλύμνου – Καρπάθου (Νο 54).

21. Έγκριση πρακτικού 2ου σταδίου αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Ανάδειξη εργολάβου εργασιών ψεκασμού δακοκτονίας έτους 2017».

22.  Έγκριση Πρακτικού 3ου σταδίου Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της Ηλεκτρονικής Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας  ΠΕ  Δωδ/σου για το σχολικό έτος 2016-2017 (νήσου Καρπάθου).

23. Έγκριση πρακτικού προδικαστικών προσφυγών για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας γραφείων ΠΕ Δωδ/σου για 2 έτη 2017,2018.

24. Έγκριση απευθείας ανάθεσης  καθώς και του πρακτικού κλήρωσης των μελών των επιτροπών  για την «Προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού Δημοτικού σχολείου Ιουλίδας Κέας » .

25. Έγκριση και δέσμευση ποσών για δαπάνες έτους 2017 Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.

26. Έγκριση και δέσμευση ποσών για δαπάνες έτους 2017 Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

27. Έγκριση και δέσμευση ποσών για έργα έτους 2017 Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.

28. Έγκριση και δέσμευση ανεξόφλητων δαπανών έτους 2016 Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.

29. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τον εκ νέου υπολογισμό του Φ.Π.Α. σε δαπάνες και έργα Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.

30. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρεώσεων έργων Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.

31. Έγκριση όρων διακήρυξης και ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων – Επιτροπής Ενστάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «SIROCCO: Βιώσιμος διαπεριφερειακός παράκτιος & θαλάσσιος τουρισμός κρουαζιέρας μέσω συνεργασίας και κοινού σχεδιασμού» μέχρι την λήξη του έργου (30/04/2018), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος MED INTERREG.

32. Έγκριση όρων διακήρυξης και ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων – Επιτροπής Ενστάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «ALTERECO: Εναλλακτικές τουριστικές στρατηγικές για την ενίσχυση της τοπικής βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης μέσω της προώθησης της μεσογειακής ταυτότητας» μέχρι την λήξη του έργου (30/04/2019), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος MED INTERREG.

33. Έγκριση αναθέσεων διαφόρων δαπανών – διάθεσης πιστώσεων Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.

34. Έγκριση αναθέσεων διαφόρων δαπανών – διάθεσης πιστώσεων Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

35. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών - Δράσεων Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

36. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών - Δράσεων Τμήματος Προβολής και Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων , Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.

37. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών - Δράσεων Τμήματος Προβολής και Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων , Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

38. Έγκριση δαπάνης που αφορά την υποβολή φακέλου υποψηφιότητας ένταξης της «Αιγαιακής Διατροφής» στον κατάλογο της UNESCO, ως Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της Ανθρωπότητας.

39. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών – Δράσεων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

40. Έγκριση Απολογισμού εξαμήνου Κοινωνικού Παντοπωλείου Σύρου.

41. Έγκριση δέσμευσης ποσού για τον ανοιχτό διαγωνισμό ειδών Κοινωνικού Παντοπωλείου Σύρου.

42. Έγκριση των όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού ειδών Κοινωνικού Παντοπωλείου Σύρου (είδη διατροφής, βασικής υλικής συνδρομής και σχολικά είδη).

43. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών - Δράσεων του τμήματος Δια Βίου Μάθησης, Υποστήριξης της Εκπαίδευσης και Απασχόλησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

44. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών - Δράσεων του τμήματος Αθλητισμού – Πολιτισμού της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.

45. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών - Δράσεων του τμήματος Αθλητισμού – Πολιτισμού της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

46. Δικαστικές Υποθέσεις.

47. Ορθή Επανάληψη - Τροποποιήσεις – Ανακλήσεις, αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

48. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ. Περιφερειάρχη.

49. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών.

50. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Περιφερειακών Συμβούλων.

Δημοφιλή

 • Δημοτικές Εκλογές 2019 - Αποτελέσματα Μήλου (LIVE) +

  Με την εμπειρία, το κύρος και την εγκυρότητα του πρώτου ενημερωτικού portal της Μήλου,η δημοσιογραφική ομάδα των «Μηλέικων Νέων», θα σας μεταδώσει Περισσότερα
 • Εκδήλωση ΣΥΡΙΖΑ Μήλου παρουσία των τριών βουλευτών των Κυκλάδων +

  Με εισηγήσεις των τριών βουλευτών των Κυκλάδων του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Συρμαλένιου, Αντώνη Συρίγου και Νίκου Μανιού, πραγματοποιήθηκε χθες 2/5 με Περισσότερα
 • Μην χάσετε τις νέες Προσφορές στο Alfa Market Μήλου από 28 Ιανουαρίου! +

  Στο Alfa Market Μήλου στον Τριοβάσαλο οι Προσφορές δεν σταματούν κάθε μέρα! Κάθε μέρα ενημερώνουμε την σελίδα με τις νέες Περισσότερα
 • Νέος δήμαρχος Μήλου ο Μανώλης Μικέλης με σαρωτική νίκη! +

  Η Μήλος αποφάσισε να γυρίσει σελίδα και με ποσοστό 60,72%, να εμπιστευτεί ως νέο της δήμαρχο τον επικεφαλή του συνδυασμού Περισσότερα
 • Αυτοψία των «Μηλέικων Νέων» στην παραλία της Αχιβαδόλιμνης. (PHOTOS) +

  Μεγάλος ντόρος έχει ξεσπάσει τις τελευταίες μέρες μετά την καταγγελία για αλλοίωση φυσικού τοπίου στην παραλία της Χιβαδόλιμνης στη Μήλο. Περισσότερα
 • Θανάτωσαν με φόλες δεκάδες γατάκια στην Κίμωλο – Σκληρές εικόνες +

  Θλίψη και οργή προκαλούν οι εικόνες και η είδηση από την γειτονική μας Κίμωλο με τις δεκάδες θανατώσεις από δηλητηρίαση Περισσότερα
 • Μήλος – Σεζόν 2020: Όλες οι αγγελίες εποχικής εργασίας +

  Τα «Μηλέικα Νέα» εγκαινίασαν πέρυσι μία νέα προσπάθεια στο μείζον πλέον θέμα της ανεύρεσης προσωπικού απο τουριστικές επιχειρήσεις της Μήλου για Περισσότερα
 • Επαναληπτικές Δημοτικές Εκλογές 2019 - Τα Τελικά Αποτελέσματα Μήλου +

  Με την εμπειρία, το κύρος και την εγκυρότητα του πρώτου ενημερωτικού portal της Μήλου, η δημοσιογραφική ομάδα των «Μηλέικων Νέων», Περισσότερα
 • Ανακοίνωση ψηφοδελτίου του συνδυασμού «Μήλος για Όλους» +

  Ο Δημοτικός Συνδυασμός «Μήλος για όλους» με επικεφαλής τον υποψήφιο δήμαρχο Μήλου Εμμανουήλ Μικέλη του Βασιλείου ανακοινώνει τους υποψήφιους δημοτικούς Περισσότερα
 • Ξεκινάει η ακτοπλοϊκή σύνδεση Μήλου – Ρεθύμνου με το Olympus +

  Μια νέα γραμμή έρχεται να προστεθεί στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις της Μήλου, βάζοντας στο χάρτη το δρομολόγιο Πειραιά – Μήλου – Σαντορίνης – Ρεθύμνου. Περισσότερα
 • 1
 • 2

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies
Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης & την Πολιτική Απορρήτου