Μήλος

Κυκλάδες - Νότιο Αιγαίο

perifereia-notiou-aigaiou

Με 40 θέματα συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου την Τρίτη 5/4 και ώρα 11:00 το πρωί με τηλεδιάσκεψη, στα Καταστήματα της Περιφέρειας στη Σύρο (Πλατεία Τσιροπινά) και στη Ρόδο (Πλατεία Ελευθερίας 1), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση τευχών δημοπράτησης και ορισμού επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αναβάθμιση Πυροπροστασίας του Κέντρου ΑΜΕΑ «ΕΛΠΙΔΑ»».

2. Έγκριση δημοπράτησης και επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης Επαρχιακού Δικτύου Ν. Κω».

3. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ελεούσα - Προφήτης Ηλίας».

4. Έγκριση χορήγησης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου Ρόδου - Λίνδου και Ανατολικές Ακτές – Αεροδρομίου».

5. Έγκριση χορήγησης παράτασης των εργασιών του έργου: «Βελτίωση υφιστάμενων οδού από Ανάληψη έως Βαθύ Δήμου Αστυπάλαιας».

6. Ένσταση του αναδόχου για την ακύρωση της Ειδικής Διαταγής με αριθμό πρωτ. Δ.Τ.Ε. 624/15-02-2016 για την μείωση αμοιβής του έργου: «4ο Γενικό Λύκειο Πόλεως Ρόδου (Ροδοπούλα)».

7. Ένσταση του αναδόχου για την ακύρωση της Ορθής Επανάληψης της Ειδικής Διαταγής με αριθμό πρωτ. Δ.Τ.Ε 624/16-03-2016 για την μείωση αμοιβής του έργου: «4ο Γενικό Λύκειο Πόλεως Ρόδου (Ροδοπούλα)».

8. Ένσταση του αναδόχου για την ακύρωση της με αριθμό πρωτ. Δ.Τ.Ε 741/25-02-2016 απάντησης της προέδρου της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής επί της όχλησης για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «4ο Γενικό Λύκειο Πόλεως Ρόδου (Ροδοπούλα)».

9. Έγκριση όρων δημοπράτησης και μελών επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Μήλου (2016)».

10. Έγκριση επαναληπτικού διαγωνισμού του έργου: «Έργα καθαρισμού τάφρων και τεχνικών στο οδικό δίκτυο της ν. Άνδρου».

11. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου νήσου Ανάφης (2014)».

12. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «Σήμανση ασφάλεια οδικού δικτύου Ν. Θήρας».

13. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης παραλαβής - αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών, ένστασης, υπόμνημα διαγωνιζομένων εταιριών και πρακτικού επιτροπής ενστάσεων για τον διαγωνισμό «Καταπολέμηση Κουνουπιών Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΠΕ Ρόδου Έτους 2016».

14. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης παραλαβής - αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών, ένστασης, υπόμνημα διαγωνιζομένων εταιριών και πρακτικού επιτροπής ενστάσεων για τον διαγωνισμό «Καταπολέμηση Κουνουπιών Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΠΕ Κω Έτους 2016».

15. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης παραλαβής – αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών, για τον διαγωνισμό «Καταπολέμηση Κουνουπιών Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΠΕ Καλύμνου Έτους 2016».

16. Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για παιδιά με κινητικά προβλήματα όρασης των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Ομάδα 1: Ειδικός εξοπλισμός για παιδιά με κινητικά προβλήματα - Επιβολή κυρώσεων, (ν. Κυκλάδων). (Θέμα από Αναβολή).

17. Έγκριση προμήθειας απορριμματοφόρου οχήματος με σύστημα φόρτωσης απορριμματοδεκτών τύπου αλυσίδας (SKIP LOADER) και ενός απορριμματοδέκτη τύπου συμπίεσης (PRESS CONTAINER) χωρητικότητας 12 m3 – Σχέδιο Διακήρυξης.

18. Έγκριση προμήθειας ανελκυστήρα κλιμακοστασίου με πλατφόρμα επιβίβασης αμαξιδίων ΑΜΕΑ για το ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ερμούπολης – Σχέδιο Πρόσκλησης Διαπραγμάτευσης.

19. Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης της καθαριότητας για το έτος 2015 – 2016, συνολικού προϋπολογισμού 133.400€ (Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ως προς τον χρόνο διάρκειας της σύμβασης), Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

20. Έγκριση τροποποίησης- επέκτασης δρομολογίων σχολικού έτους 2015 - 2016, Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

21. Έγκριση Αχρεωστήτως Εισπραχθέντων, Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

22. Έγκριση αποδέσμευσης ποσού από ΚΑΕ για ‘’Έργα και Δράσεις για την Προβολή και την Προώθηση Αγροτικών Προϊόντων ΠΕ Κυκλάδων, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου’’.

23. Πληρωμή δαπανών οικονομικού έτους 2014 - 2015 που δεν εξοφλήθηκαν εντός της χρήσης του οικονομικού έτους 2014 - 2015 σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

24. Έγκριση δαπανών έργων και έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρεώσεων έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

25. Έγκριση τροποποίησης ανάληψης δαπάνης έργου σε έγκριση ανάληψης
πολυετούς υποχρέωσης.

26. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τον εκ νέου υπολογισμό από 16% σε 23% του Φ.Π.Α. σε δαπάνες και έργα, Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.

27. Έγκριση διαφόρων δαπανών – διάθεσης πιστώσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

28. Εκπόνηση εγχειριδίου κρίσεως για τη διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος.

29. Έγκριση Δράσεων Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

30. Έγκριση Δράσεων Τμήματος Δια Βίου Μάθησης, Υποστήριξης της Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

31. Έγκριση Δράσεων Τμήματος Απασχόλησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

32. Έγκριση Δράσεων Τμήματος Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

33. Έγκριση Δράσεων Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

34. Έγκριση Δράσεων Αθλητισμού – Πολιτισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

35. Δικαστικές Υποθέσεις.

36. Ορθή Επανάληψη Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

37. Λήψη απόφασης επί των αναβληθέντων μετακινήσεων Χωρικού Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου, σύμφωνα με το αρ. πρ. 2/42630/ΔΕΠ έγγραφο Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

38. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ. Περιφερειάρχη.

39. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών.

40. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Περιφερειακών Συμβούλων.

sthrixte

Δημοφιλή

 • Όλες οι μεγάλες προσφορές στο Alfa Market Μήλου από 23 Φεβρουαρίου! +

  Στο Alfa Market Μήλου στον Τριοβάσαλο οι Προσφορές δεν σταματούν κάθε μέρα! Κάθε μέρα ενημερώνουμε την σελίδα με τις νέες Περισσότερα
 • Νέα live web camera στη Μήλο από το λιμάνι του Αδάμαντα +

  Η Forecast Weather Greece ανακοινώνει ότι βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσει την νέα κάμερα στο λιμάνι της Μήλου. «Είμαστε Περισσότερα
 • Δεύτερο επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού στις Κυκλάδες... +

  Ο φόβος της διασποράς επιβεβαιώθηκε… Και μερικές ημέρες πριν από το άνοιγμα των διεθνών αεροδρομίων καλό είναι να το σκεφτούμε Περισσότερα
 • Πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού στις Κυκλάδες! +

  Δεκατρία (13) νέα κρούσματα καταγράφηκαν και ένας καταγεγραμμένος θάνατος είναι ο απολογισμός από την πανδημία του κορονοϊού στην χώρα μας Περισσότερα
 • Νέος δήμαρχος Μήλου ο Μανώλης Μικέλης με σαρωτική νίκη! +

  Η Μήλος αποφάσισε να γυρίσει σελίδα και με ποσοστό 60,72%, να εμπιστευτεί ως νέο της δήμαρχο τον επικεφαλή του συνδυασμού Περισσότερα
 • Αυτοψία των «Μηλέικων Νέων» στην παραλία της Αχιβαδόλιμνης. (PHOTOS) +

  Μεγάλος ντόρος έχει ξεσπάσει τις τελευταίες μέρες μετά την καταγγελία για αλλοίωση φυσικού τοπίου στην παραλία της Χιβαδόλιμνης στη Μήλο. Περισσότερα
 • Ηλίας Αποστολόπουλος – Επιστολή παραίτησης από το Κέντρο Υγείας Μήλου! +

  Την παραίτηση του υπέβαλε την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου ο επί σειρά ετών ιατρός του Κέντρου Υγείας Μήλου Ηλίας Αποστολόπουλος. Στην Περισσότερα
 • Θανάτωσαν με φόλες δεκάδες γατάκια στην Κίμωλο – Σκληρές εικόνες +

  Θλίψη και οργή προκαλούν οι εικόνες και η είδηση από την γειτονική μας Κίμωλο με τις δεκάδες θανατώσεις από δηλητηρίαση Περισσότερα
 • Προσφυγή στο ΣτΕ από κάτοικο της Μήλου για την απαγόρευση κολύμβησης στη θάλασσα! +

  Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε κάτοικος της Μήλου που υποχρεώθηκε να διακόψει την καθημερινή κολύμβηση, λόγω σχετικής διαταγής του Λιμενικού Περισσότερα
 • Αφιέρωμα – Τα καλύτερα της Μήλου: Μοναδικό Grill House & Catering στα Γλαρονήσια! (PHOTOS) +

  Τρυπητή, όμορφο χωριό της Mήλου, σας προσκαλεί να περιπλανηθείτε στα στενά της δρομάκια, ανάμεσα σε παραδοσιακά λευκά σπίτια και λουλουδιασμένες Περισσότερα
 • 1
 • 2