Κυκλάδες - Νότιο Αιγαίο

perifereia-notiou-aigaiou

Με 28 θέματα συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου την Πέμπτη 10/3 και ώρα 11:00 το πρωί με τηλεδιάσκεψη, στα Καταστήματα της Περιφέρειας στη Σύρο (Πλατεία Τσιροπινά) και στη Ρόδο (Πλατεία Ελευθερίας 1), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση τευχών δημοπράτησης και ορισμού επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Προσθήκη ισόγειου κτηρίου κατ’ επέκταση (γραφεία διδασκάλων, κυλικείου) στο δημοτικό σχολείο Πέρα Γιαλού Αστυπάλαιας».

2. Έγκριση τευχών δημοπράτησης και ορισμού επιτροπής δημοπρασίας του έργου: «Επέκταση εγκατάστασης κλιματισμού στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. (Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων) της Περιφερειακής Ενότητας Δωδ/σου».

3. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) της κύριας Σύμβασης και 1ου Α.Π.Ε. της 1ης Σ.Σ. του έργου: «Αποκαταστάσεις Οδικού Δικτύου και Άρση Επικινδυνότητας Ν. Τήλου».

4. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) και 3ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου: «Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου Ρόδου – Λίνδου και Ανατολικές Ακτές – Αεροδρόμιο».

5. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτυού Καλύμνου».

6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση Επαρχιακής Οδού Λάερμα - Θάρρι και Λάερμα - Άγιος Ισίδωρος».

7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση όψεων κτηρίου Ταχυδρομείου Ρόδου».

8. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού (στάδιο ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου) πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πλημμύρων, καταπτώσεων κλπ. στο οδικό δίκτυο της νήσου Κύθνου».

9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «Νέο κτίριο πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Κουφονησίου».

10. Έγκριση του τρίτου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού που αφορά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης – διαδικασία ανάδειξης μειοδότη για την μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2015-2016, Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

11. Έγκριση του πρακτικού της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για της Υπηρεσίες Ταχυμεταφοράς.

12. Έγκριση του δεύτερου πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια Λογισμικού», Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

13. Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για παιδιά με κινητικά προβλήματα όρασης των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Ομάδα 1: Ειδικός εξοπλισμός για παιδιά με κινητικά προβλήματα, - Επιβολή κυρώσεων, (ν. Κυκλάδων).(Θέμα από Αναβολή).

14. Έγκριση Ταμειακού υπολοίπου οικονομικού έτους 2015, Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

15. Έγκριση Αχρεωστήτως Εισπραχθέντων, Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

16. Έγκριση Ορθής Επανάληψη της 603/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

17. Δικαιολογητικά πληρωμής Επικουρικών & Αγροτικών Ιατρών που υπηρετούν σε άγονα Περιφερειακά Ιατρεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

18. Πληρωμή δαπανών οικονομικού έτους 2015 που δεν εξοφλήθηκαν εντός της χρήσης του οικονομικού έτους 2015 σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

19. Έγκριση δαπανών έργων και έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρεώσεων έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

20. Έγκριση διαφόρων δαπανών – διάθεσης πιστώσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

21. Έγκριση Δράσεων Δια Βίου Μάθησης, Υποστήριξης της Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

22. Έγκριση Δράσεων Απασχόλησης - Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

23. Έγκριση Δράσεων Αθλητισμού – Πολιτισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

24. Έγκριση Δράσεων Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

25. Έγκριση Δράσεων Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

26. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ. Περιφερειάρχη.

27. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών.

28. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Περιφερειακών Συμβούλων.

X

Απαγορεύεται

Απαγορεύεται η αντιγραφή κειμένου ή/και φωτογραφίας