Μήλος

Κυκλάδες - Νότιο Αιγαίο

perifereia-notiou-aigaiou

Την «ενημέρωση, συζήτηση και λήψη απόφασης επί εγγράφου Δήμου Μήλου με θέμα: «Αίτημα συμπαράστασης στην διεκδίκηση του Δήμου Μήλου για τον επαναπατρισμό του αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου» περιλαμβάνει η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της ΠΕΔ Ν. Αιγαίου στο 18ο θέμα της, που είναι προγραμματισμένη για την Δευτέρα 23/10/2017 στις 6.00 το απόγευμα, στη Συνεδριακή Αίθουσα του Επιμελητηρίου Κυκλάδων στη Σύρο (αίθουσα «Βαλμά», Αγίου Νικολάου 6, Ερμούπολη).

Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν στο προσεχές Περιφερειακό Συμβούλιο:

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση πρακτικών Δ.Σ. της τακτικής συνεδρίασης της 03/04/2017και της έκτακτης συνεδρίασης της 24/07/2017.

ΘΕΜΑ 2ο: Ενημέρωση προέδρου.

ΘΕΜΑ 3ο: Προγραμματισμός δράσης και έγκριση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018.

ΘΕΜΑ 4ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για το νέο εκλογικό σύστημα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. (Εισηγητής κος Πόκκιας Γ. Γραμματέας Δ.Σ. ΠΕΔ και Αντιδήμαρχος Δ. Ρόδου).

ΘΕΜΑ 5ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτημάτων κου Διακομιχάλη Δημήτρη Δημοτικού Συμβούλου Καλύμνου, σχετικά με :

α) Ίδρυση Ογκολογικής Μονάδας στο Νοσοκομείο της Ρόδου και

Β) Μειωμένοι Συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά μας

ΘΕΜΑ 6ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος κου Κόλια Μιχάλη Δημάρχου Λέρου, για τροποποίηση  διατάξεων του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», σχετικά με τη συγκρότηση Επιτροπών Διαγωνισμών Έργων Ο.Τ.Α.

ΘΕΜΑ 7ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπ΄ αριθμ. 2/66965/ΔΛΔ της 13/9/2017 εγγράφου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με θέμα: «Μεταφορά διαθεσίμων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στις ομάδες Λογαριασμών Νο 250 – Κοινού Κεφαλαίου του Ν. 2469/997 και του Νο 260 – Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδας».

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας

Νοτίου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου και του Κ.Ε.Κ. Γ. Γεννηματάς Α.Ε., για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Δράσεις ενημέρωσης επιμόρφωσης και κατάρτισης» σε νησιά της Δωδεκανήσου.

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου και της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ Α.Ε. Νοτίου Αιγαίου για το έργο «Επιστημονική και Τεχνική Υποστήριξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την υλοποίηση έργων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ και των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας»

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ένωσής Δήμων Νοτίου Αιγαίου και του Περιφερειακού Φυτωρίου Ν. Αιγαίου Α.Ε., για «Έργα και ενέργειες προστασίας και βελτίωσης του φυσικού περιβάλλοντος και υποστήριξης του πρωτογενούς τομέα»

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου και του Κ.Ε.Κ. Γ. Γεννηματάς Α.Ε., για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Δράσεις κατάρτισης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις Κυκλάδες»

ΘΕΜΑ 12ο : :  Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την λειτουργία του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης (Europe Direct) την τριετία 2018 – 2020.

ΘΕΜΑ 13ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης επί προτάσεων για αναδιοργάνωση ακτοπλοϊκού δικτύου (σχετ. έγγραφα δήμων Αγαθονησίου και Πάρου).

ΘΕΜΑ 14ο  : Ενημέρωση, συζήτηση και λήψη απόφασης επί εγγράφων Δήμου Θήρας, σχετικά με : Α) Αίτημα τροποποίησης της ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/Β/12-05-2017) περί καθορισμού, όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών.

Β) Αίτημα ανάκλησης μίσθωσης μεταξύ ΕΤΑΔ Α.Ε & Μ. Ανδρώνης και ΣΙΑ ΕΕ & διαμαρτυρία για την εκμίσθωση χώρων από την ΕΤΑΔ Α.Ε.

ΘΕΜΑ 15ο:  Ενημέρωση, συζήτηση και λήψη απόφασης επί εγγράφου Συλλόγου Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων Ελεγκτών Μελετητών Συμβούλων επιχειρήσεων νήσων Σύρου & Τήνου Νομού Κυκλάδων, με θέμα: Διαμαρτυρία για την προθεσμία υποβολής αίτησης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» για το σχολικό έτος 2017 – 2018.

ΘΕΜΑ 16ο     : Ενημέρωση, συζήτηση και λήψη απόφασης επί εγγράφου Δήμου Μυκόνου με θέμα : «Τραγική υποστελέχωση Δ.Ο.Υ. Μυκόνου».

ΘΕΜΑ 17ο: Ενημέρωση, συζήτηση και λήψη απόφασης επί εγγράφου Δήμου Σύρου Ερμούπολης, σχετικά με αίτημα Δήμου Μυκόνου περί παροχής διοικητικής πολεοδομικής υποστήριξης προς αυτόν.

ΘΕΜΑ 18ο: Ενημέρωση, συζήτηση και λήψη απόφασης επί εγγράφου Δήμου Μήλου με θέμα: «Αίτημα συμπαράστασης στην διεκδίκηση του Δήμου Μήλου για τον επαναπατρισμό του αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου.

ΘΕΜΑ 19ο: Ενημέρωση, συζήτηση και λήψη απόφασης επί εγγράφου Δήμου Πάρου σχετικά με επισημάνσεις και προτάσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΘΕΜΑ 20ο: Ενημέρωση, συζήτηση και λήψη απόφασης επί εγγράφου Δήμου Αστυπάλαιας με θέμα: «Λειτουργία των μουσείων και γενικότερα των αρχαιολογικών χώρων στα μικρά νησιά».

ΘΕΜΑ 21ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί εισήγησης κου Σπιλάνη Γιάννη Αναπληρωτή Καθηγητή Εργαστηρίου Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης Τμήματος Περιβάλλοντος – Πανεπιστημίου Αιγαίου, με θέμα: «Δημιουργία δικτύου Δήμων ΠΝΑ για την προώθηση της κρουαζιέρας».

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση πρακτικού επιτροπής απόσυρσης και καταστροφής παγίων μηχανογραφικού εξοπλισμού Τ.Π. Δωδεκανήσου της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση αποκατάστασης εξωτερικών όψεων γραφείων Τ.Π. Δωδεκανήσου και εσωτερικών χώρων Τ.Π. Κυκλάδων της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου και Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 και ειδικότερα του κ.α.: 10-6261 με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου»

ΘΕΜΑ 24ο:  Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος της Ο.Ε., Ε. Χαραλάμπους – Ι. Ρουσσουνέλος, ‘’Ο λόγος των Κυκλάδων’’ για προμήθεια αριθμού αντιτύπων του 2ου τόμου του δίτομου έργου του τέως δημάρχου Σύρου Ερμούπολης Γιάννη Δεκαβάλλα , με τίτλο: «Αναμνήσεις ενός Δημάρχου’’.

ΘΕΜΑ 25ο:  Έγκριση εξόφλησης δαπανών λειτουργίας υπηρεσιών ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου

ΘΕΜΑ 26ο:  Επικύρωση αποφάσεων προέδρου Π.Ε.Δ. με αριθμό 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 /2017.

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση μετακινήσεων Προέδρου ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου σε Ελλάδα και εξωτερικό για θέματα αρμοδιότητας του.

ΘΕΜΑ 28ο: Αίτημα για οικονομική ενίσχυση των δράσεων του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ρόδου Δωρεάς Οργάνων Σώματος & Αιμοποιητικών Κυττάρων «ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ»

ΘΕΜΑ 29ο: Επικαιροποίηση παλαιότερης απόφασης υπ΄αριθμ. 37/2016 του Δ.Σ. της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου με θέμα: « Αίτημα για χρηματοδότηση μέρους του κόστους έκδοσης βιβλίου, με τίτλο ¨ Οι κοινοτικοί θεσμοί στα Δωδεκάνησα κατά τα χρόνια της δουλείας 1522-1945¨ από το Δωδεκανήσιο συγγραφέα Δρ Μιλτιάδη Λογοθέτη »

ΘΕΜΑ 30ο:  Έγκριση ολοκλήρωσης Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο: «Ενημέρωση και υποστήριξη των μικρών δήμων των Κυκλάδων και του Τοπικού Παραρτήματος Κυκλάδων της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου για τα κοινοτικά προγράμματα και τις κοινοτικές πρωτοβουλίες περιόδου 2014-2020»

ΘΕΜΑ 31ο:  Ορισμός τόπου επόμενης συνεδρίασης Δ.Σ.

sthrixte

Δημοφιλή

 • Όλες οι μεγάλες προσφορές στο Alfa Market Μήλου από 5 έως 13 Μαρτίου! +

  Στο Alfa Market Μήλου στον Τριοβάσαλο οι Προσφορές δεν σταματούν κάθε μέρα! Κάθε μέρα ενημερώνουμε την σελίδα με τις νέες Περισσότερα
 • Νέα live web camera στη Μήλο από το λιμάνι του Αδάμαντα +

  Η Forecast Weather Greece ανακοινώνει ότι βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσει την νέα κάμερα στο λιμάνι της Μήλου. «Είμαστε Περισσότερα
 • Δεύτερο επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού στις Κυκλάδες... +

  Ο φόβος της διασποράς επιβεβαιώθηκε… Και μερικές ημέρες πριν από το άνοιγμα των διεθνών αεροδρομίων καλό είναι να το σκεφτούμε Περισσότερα
 • Πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού στις Κυκλάδες! +

  Δεκατρία (13) νέα κρούσματα καταγράφηκαν και ένας καταγεγραμμένος θάνατος είναι ο απολογισμός από την πανδημία του κορονοϊού στην χώρα μας Περισσότερα
 • Νέος δήμαρχος Μήλου ο Μανώλης Μικέλης με σαρωτική νίκη! +

  Η Μήλος αποφάσισε να γυρίσει σελίδα και με ποσοστό 60,72%, να εμπιστευτεί ως νέο της δήμαρχο τον επικεφαλή του συνδυασμού Περισσότερα
 • Αυτοψία των «Μηλέικων Νέων» στην παραλία της Αχιβαδόλιμνης. (PHOTOS) +

  Μεγάλος ντόρος έχει ξεσπάσει τις τελευταίες μέρες μετά την καταγγελία για αλλοίωση φυσικού τοπίου στην παραλία της Χιβαδόλιμνης στη Μήλο. Περισσότερα
 • Ηλίας Αποστολόπουλος – Επιστολή παραίτησης από το Κέντρο Υγείας Μήλου! +

  Την παραίτηση του υπέβαλε την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου ο επί σειρά ετών ιατρός του Κέντρου Υγείας Μήλου Ηλίας Αποστολόπουλος. Στην Περισσότερα
 • Θανάτωσαν με φόλες δεκάδες γατάκια στην Κίμωλο – Σκληρές εικόνες +

  Θλίψη και οργή προκαλούν οι εικόνες και η είδηση από την γειτονική μας Κίμωλο με τις δεκάδες θανατώσεις από δηλητηρίαση Περισσότερα
 • Προσφυγή στο ΣτΕ από κάτοικο της Μήλου για την απαγόρευση κολύμβησης στη θάλασσα! +

  Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε κάτοικος της Μήλου που υποχρεώθηκε να διακόψει την καθημερινή κολύμβηση, λόγω σχετικής διαταγής του Λιμενικού Περισσότερα
 • Αφιέρωμα – Τα καλύτερα της Μήλου: Μοναδικό Grill House & Catering στα Γλαρονήσια! (PHOTOS) +

  Τρυπητή, όμορφο χωριό της Mήλου, σας προσκαλεί να περιπλανηθείτε στα στενά της δρομάκια, ανάμεσα σε παραδοσιακά λευκά σπίτια και λουλουδιασμένες Περισσότερα
 • 1
 • 2