Κυκλάδες - Νότιο Αιγαίο

kea-ky

Ο Δήμος Κέας, στο πλαίσιο στήριξης της λειτουργίας του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Κέας, καλεί ιατρούς οιασδήποτε ειδικότητας, οι οποίοι θα επιθυμούσαν να στελεχώσουν το Ιατρείο του νησιού, υπό το εργασιακό καθεστώς του επικουρικού ιατρού, να επικοινωνήσουν με το γραφείο Δημάρχου.