Κίμωλος-Σίφνος-Σέριφος

Την άσκηση ενδικοφανών προσφυγών κατά των τεσσάρων αδειών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, που ενέκρινε η ΡΑΕ σε διάφορες περιοχές του νησιού, αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο της Σίφνου.


Τον δρόμο της δικαιοσύνης, όπως και πολλά άλλα νησιά των Κυκλάδων και όχι μόνο φαίνεται να παίρνει και ο Δήμος Σίφνου, μετά και την απόφαση που ελήφθη, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος για την χορήγηση από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικούς σταθμούς (αποτελούμενους από φωτοβολταϊκούς σταθμούς) σε διάφορες περιοχές του Δήμου Σίφνου.

Χωρίς καμία πρότερη ενημέρωση προς το Δήμο

Κατά τη συνεδρίαση, ο Πρόεδρος του ΔΣ ανέφερε στο Σώμα ότι έχουν εκδοθεί τέσσερις άδειες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από την ΡΑΕ (530/2020, 531/2020, 653/2020, 716/2020) στις περιοχές Χερρόνησος–Χώνη, Άσπρη Βίγλα-Αντρί, Διαβρούχας-Ερίνα-Βίγλα και Άγιος Συμεών της Σίφνου χωρίς να υπάρξει προηγούμενη ενημέρωση του Δήμου

H Δήμαρχος Σίφνου, κ. Μαρία Ναδάλη, πήρε το λόγο και αρχικά ευχαρίστησε τον Πρόεδρο και τα μέλη της ομάδας εργασίας περιβάλλοντος για τη βοήθειά τους στο έργο του Δήμου σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα, καθώς και το Σύμβουλο της Κοινότητας Απολλωνίας κ.Ζαμπέλη Αντώνιο για το ενδιαφέρον του και τις προσπάθειές του στην εξεύρεση λύσης του προβλήματος.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Πρόεδρος της ομάδας εργασίας Περιβάλλοντος κ. Γοζαδίνος Θωμάς για να παρουσιάσει στο Σώμα τις προτάσεις της για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν άμεσα. Ο κ. Γοζαδίνος ανέφερε, πως η Ομάδα Εργασίας για το περιβάλλον σε επανειλημμένες συνεδριάσεις συζήτησε και θα εξακολουθήσει να συζητά για την Ενεργειακή κάλυψη της Σίφνου. «Όμως επειδή εν άγνοια όλων μας εγκρίθηκαν 4 από 9 άδειες για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών πάρκων και ο χρόνος είναι πολύ πιεστικός προτείνουμε άμεσα να γίνουν οι παρακάτω ενέργειες:

1.Ασφαλιστικά μέτρα κατά της ΡΑΕ για παραβίαση της σύμβασης του Άαρχους και της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικράτειας που αναφέρεται στην πληροφόρηση και την συμμετοχή των πολιτών σε περιαυτολογικά θέματα

2.Ενημέρωση των πολιτών από το δήμο σε συγκέντρωση και λήψη αποφάσεων

3.Επιστολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος για συνάντηση προκειμένου να εκτεθούν οι απόψεις μας

4.Επιστολή διαμαρτυρίας στο Σύμφωνο των Δημάρχων στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενεργειακών Συνεταιρισμών (REScoop.eu)

5.Επιστολή στη Γραμματεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρωτοβουλία “Καθαρή ενέργεια στα νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης”, ζητώντας καθαρή παρέμβαση για την στήριξη της Σίφνου

6.Ενημέρωση και συνεργασία με ΚΕΔΕ και ΠΕΔ για το θέμα

Όσον αφορά στην αναφορά του κ. Γοζαδίνου στη Σύμβαση του Άαρχους, αυτή βασίζεται στην ανάγκη για προστασία, διατήρηση και βελτίωση της κατάστασης του περιβάλλοντος και την εξασφάλιση μιας αειφόρου και περιβαλλοντικά ορθής ανάπτυξης, αφού η κατάλληλη προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί ουσιώδη παράγοντα για την ανθρώπινη ευημερία και την απόλαυση βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων. Σήμερα έχει πλέον αναγνωριστεί παγκοσμίως ότι οι περιβαλλοντικές πολιτικές και νομοθεσίες θα είναι αποτελεσματικές μόνο αν οι πολίτες έχουν επίσημα το δικαίωμα πρόσβασης στις περιβαλλοντικές πληροφορίες, αποκτήσουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν πλήρως και ενεργά στη λήψη αποφάσεων που αφορούν περιβαλλοντικά ζητήματα και έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη όταν αυτό είναι απαραίτητο.

Παρατηρήσεις σχετικά με τη νομιμότητα των αδειών

Λαμβάνοντας το λόγο ο πρόεδρος της Κοινότητας Απολλωνίας, κ. Ζαμπέλης Αντώνιος ενημέρωσε το Σώμα ότι με εντολή Δημάρχου ζήτησε το φάκελο με τις άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΡΑΕ, ωστόσο αυτές οι πληροφορίες ποτέ δεν δόθηκαν, με αποτέλεσμα να απευθυνθεί σε δικηγόρο, μέσω του οποίου θα μπορούσε να λάβει τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να ενημερωθεί ο Δήμος και να προχωρήσει στις επόμενες ενέργειες. Τα στοιχεία ελήφθησαν τελικώς, με τον δικηγόρο ο οποίος μελέτησε τις άδειες, να καταλήγει στα εξής:

Από τα στοιχεία που ετέθησαν υπόψιν του δικηγόρου, ο ίδιος με επιστολή του αναφέρει, ότι οι άδειες μπορούν να προσβληθούν για τους κατωτέρω λόγους:

- Παράβαση νόμου και μη νόμιμη αιτιολογία, με την έννοια ότι δεν περιέχεται ειδική εκτίμηση της ΡΑΕ για τις συνέπειες των αδειών στις επίμαχες περιοχές εν όψει του ιδιαίτερου καθεστώτος προστασίας τους, σε όσες περιοχές εμπίπτουν στην κήρυξη τόπου ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.

- Παράβαση νόμου (ν. 3028/2002) και μη νόμιμη αιτιολογία, (με την έννοια ότι δεν περιέχεται εκτίμηση της ΡΑΕ για τις συνέπειες των αδειών στις επίμαχες περιοχές εν όψει του ιδιαίτερου καθεστώτος προστασίας τους), σε όσες περιοχές αφορούν οι άδειες και αυτές εμπίπτουν σε κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους ή βρίσκονται πλησίον αρχαίων μνημείων.

- Παράβαση νόμου: Η νομιμότητα της διάνοιξης οδών πρόσβασης στις περιοχές εγκατάστασης των σταθμών παραγωγής από τους αδειούχους (η εξασφάλιση διάνοιξης αποτελεί ζήτημα τοπικού σχεδιασμού και περιβαλλοντικής προστασίας κάθε περιοχής και η αδειοδότηση ων παρεμβάσεων αυτών πρέπει να προηγείται της χορήγησης αδειών σε κάθε περιοχή)

- Παράβαση νόμου – ελλιπής αιτιολογία: Η μη συμφωνία των διατάξεων του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής και του ν. 4001/2011 με το Σύνταγμα (άρθρα 17, 25) διότι δεν απαιτούν την ύπαρξη συναίνεσης από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων στα οποία αφορούν οι άδειες παραγωγής (η έκδοσή τους συνιστά παραβίαση της ιδιοκτησίας τους υπέρ τρίτου αδειούχου). Επιπλέον, οι άδειες χορηγούνται χωρίς να γίνεται έλεγχος επικάλυψης (αν εκκρεμούν άλλες αιτήσεις ή έχουν χορηγηθεί άλλες άδειες στην περιοχή).

Οι περαιτέρω ενέργειες του Δήμου Σίφνου

Ως εκ τούτου, ο Δήμος Σίφνου, ομόφωνα αποφάσισε, να κινηθεί ως εξής:

  1. Άσκηση ενδικοφανών προσφυγών κατά τεσσάρων αδειών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος της ΡΑΕ στις περιοχές Χερρόνησος–Χώνη, Άσπρη Βίγλα-Αντρί, Διαβρούχας-Ερίνα-Βίγλα και Άγιος Συμεών.
  2. Ενημέρωση των πολιτών από το δήμο σε συγκέντρωση και λήψη αποφάσεων.
  3. Επιστολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος για συνάντηση, προκειμένου να εκτεθούν οι απόψεις.
  4. Επιστολή διαμαρτυρίας στο Σύμφωνο των Δημάρχων στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενεργειακών Συνεταιρισμών (REScoop.eu)
  5. Επιστολή στη Γραμματεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρωτοβουλία “Καθαρή ενέργεια στα νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης”, ζητώντας καθαρή παρέμβαση για την στήριξη της Σίφνου
  6. Ενημέρωση και συνεργασία με ΚΕΔΕ και ΠΕΔ για το θέμα
  7. Να εξουσιοδοτηθεί ο δικηγόρος Διοικητικού Δικαίου κ.Παπαγεωργίου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
  8. Η ομάδα εργασίας Περιβάλλοντος να αναλάβει την παρακολούθηση του θέματος σε συνεργασία με το Σύμβουλο της Κοινότητας Απολλωνίας κ. Ζαμπέλη Αντώνιο, ο οποίος θα έχει το ρόλο της επικοινωνίας με το νομικό σύμβουλο κ.Παπαγεωργίου.

Πηγή: koinignomi.gr