Μήλος

Κίμωλος-Σίφνος-Σέριφος

Τα έργα για την αποκατάσταση των χώρων του Κάστρου, προτίθεται να συνεχίσει ο Δήμος Κιμώλου, υποβάλλοντας πρόταση σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα για αποκατάσταση και επανάχρηση της νότιας πύλης του. Βάσει της πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών για το πρόγραμμα ΦιλόΔημος Ι και του άξονα προτεραιότητας περί ανέγερσης, αποκατάστασης και επανάχρησης δημοτικών κτιρίων, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κιμώλου αποφάσισε ομόφωνα την υποβολή αιτήματος, προκειμένου να εξασφαλίσει χρηματοδότηση ύψους περίπου 737.000 ευρώ, για την εκτέλεση του έργου “Αποκατάσταση και επανάχρηση νότιας πύλης και παρακείμενων κτισμάτων στο Κάστρο Κιμώλου και ανάδειξη του περιβάλλοντος χώρου.

Υπενθυμίζεται, ότι το μεσαιωνικό κάστρο του 14ου ή 16ου αιώνα της Κιμώλου αποτελεί τον παλιότερο οικιστικό πυρήνα, έχει τετράγωνο σχήμα και αποτελείται από δύο συγκροτήματα σπιτιών (το ένα περικλείει το άλλο), καθώς και μια μικρή σειρά σπιτιών στο κέντρο. Το Μέσα Κάστρο είναι σήμερα ερειπωμένο, ενώ το Έξω Κάστρο αποτελείται από μια σειρά σπιτιών, ο εξωτερικός τοίχος των οποίων αποτελούσε ταυτόχρονα και το τείχος, του αμυντικού στη λειτουργία του, κάστρου. Τις δύο εισόδους του Έξω Κάστρου, αποτελούν η Κάτω Πόρτα στα νότια, στο δρόμο της Αγοράς και η Πάνω Πόρτα στην ανατολική πλευρά, δίπλα στην οποία βρίσκεται σήμερα το Λαογραφικό και Ναυτικό Μουσείο.

Ο Δήμος Κιμώλου εδώ και αρκετά χρόνια επιχειρεί, σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, να προχωρήσει στην αποκατάσταση του ιστορικού αυτού Κάστρου, για την καλύτερη διατήρηση της πολιτιστικής, ιστορικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του τόπου.

Δημοτική χρήση των αποκατεστημένων κτηρίων

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Κιμώλου, κ. Κωνσταντίνος Βεντούρης, εισηγούμενος το θέμα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, το συγκεκριμένο εξαιρετικά σημαντικό έργο για το νησί της Κιμώλου αφορά αφορά στην διάσωση, ανάδειξη και επανάχρηση του πλούσιου και ιστορικά πολύτιμου κτηριακού αποθέματος της περιοχής του Κάστρου της Κιμώλου. Ειδικότερα, το έργο αφορά στην αποκατάσταση και επανάχρηση του τμήματος που περιλαμβάνει το διαβατικό της Νότιας Πύλης, τον υπερκείμενο όροφο, καθώς και την όμορη στενομέτωπη διώροφη ιδιοκτησία ανατολικά και τις δύο διώροφες στενομέτωπες ιδιοκτησίες δυτικά.

Περιλαμβάνει σύμφωνα με την τεχνική μελέτη που ενέκρινε η Εφορεία Κυκλάδων του Υπουργείου Πολιτισμού αλλά και τα περιγραφόμενα στο Τεχνικό Δελτίο Έργου εργασίες επισκευής, αποκατάστασης και ανακατασκευής των κελυφών στην αρχική μορφή τους σύμφωνα με την τεκμηρίωση που προκύπτει από τα σωζόμενα στοιχεία αλλά και από αρχειακό υλικό, καθώς και την διαμόρφωση των χώρων και την απόδοση χρήσεων έτσι ώστε να καταστούν πάλι λειτουργικοί.

Οι δύο δυτικοί ισόγειοι χώροι καθώς και οι δύο χώροι στον όροφο πάνω από την Πύλη και δυτικά θα φιλοξενήσουν τα γραφεία των υπηρεσιών του Δήμου Κιμώλου. Ο ανατολικός ισόγειος χώρος θα διαμορφωθεί ως δανειστική βιβλιοθήκη του Δήμου, ενώ ο όροφος ανατολικά θα έχει χρήση ξενώνα. Στον κεντρικό στενομέτωπο χώρο του ορόφου ανατολικά θα λειτουργήσει χώρος πληροφόρησης του κοινού σχετικά την ιστορία, τα αξιοθέατα και τις πολιτιστικές δραστηριότητες στο νησί της Κιμώλου αλλά και την ιστορία του Κάστρου, ενώ συγχρόνως θα προσφέρει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να βλέπουν το εσωτερικό μίας τυπικής κατοικίας του Κάστρου.

Παράλληλα θα αναδειχθεί η περιοχή του Μέσα Κάστρου, η οποία διατηρείται σε ερειπωμένη κατάσταση. Θα υλοποιηθούν εργασίες καθαρισμού και αποχωμάτωσης έτσι ώστε να αποκαλυφθούν τα περιγράμματα των οικιών, ενώ θα υλοποιηθούν άμεσες στερεωτικές εργασίες έτσι ώστε να διατηρηθούν οι λιθοδομές στην υφιστάμενη κατάσταση και να αποφευχθεί η περαιτέρω κατάρρευσή τους.

Επίσης, θα διαμορφωθεί διαδρομή περιήγησης των επισκεπτών σε όλη την περιοχή του Κάστρου σε συνδυασμό με ενημερωτικές πινακίδες σε επιλεγμένα σημεία όπου θα παρουσιάζεται η ιστορία του Κάστρου, η αρχιτεκτονική του, καθώς και η αρχική μορφή του πριν την ερείπωση.

Πλήρης φάκελος με τη συμβολή της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην σχετική μελέτη του έργου, ο Π/Υ ανέρχεται στο ποσό των 93.800 ευρώ και το έργο θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων του ΥΠ.ΠΟ και κύριο του έργου τον Δήμο Κιμώλου.

Συνεχίζοντας ο Δήμαρχος ενημέρωσε το σώμα ότι βρίσκεται ήδη ενεργή η Πρόσκληση V του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του Υπουργείου Εσωτερικών, με αρ. Πρωτ.: 65574/19-11-2018 και τις τροποποιήσεις αυτής, στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανέγερση ή/και αποκατάσταση δημοτικών κτιρίων» με τίτλο «Ανέγερση και επανάχρηση δημοτικών κτιρίων» και η επιδιωκόμενη από τον Δήμο Κιμώλου χρηματοδότηση του έργου «Αποκατάσταση και επανάχρηση Νότιας Πύλης και Παρακείμενων Κτισμάτων στο Κάστρο Κιμώλου και ανάδειξη του περιβάλλοντος χώρου», είναι επιλέξιμη και μπορεί να επιτευχθεί εφόσον υποβληθεί πλήρης Αίτηση Χρηματοδότησης η οποία θα περιλαμβάνει το Τεχνικό Δελτίο Έργου και τα προβλεπόμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά.

Σύμφωνα με τον κ. Βεντούρη, το πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου Κιμώλου με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων του ΥΠ.ΠΟ, η οποία συνέβαλε καθοριστικά στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της στην ωρίμανση του έργου αλλά και συναρμόδιες υπηρεσίες, ο φάκελος του έργου παρουσιάζει σημαντική πληρότητα γεγονός το οποίο αυξάνει τις πιθανότητες χρηματοδότησης του κατά την διαδικασία της προβλεπόμενης αξιολόγησης τονίζοντας μάλιστα το κατεπείγον του θέματος δεδομένου ότι η καταληκτική ημερομηνία, με βάση την πρόσκληση, αιτημάτων χρηματοδότησης είναι η 31η Οκτωβρίου 2019.

Καταλήγοντας, ο Δήμαρχος ανέφερε ότι το αναφερόμενο έργο δημιουργεί σημαντικά και πολλαπλασιαστικά οφέλη δεδομένου ότι αφορά στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κιμώλου, την κάλυψη σημαντικών κοινωνικών και λειτουργικών αναγκών του Δήμου καθώς και την βελτίωση της τουριστικής εικόνας και της επισκεψιμότητας του Κάστρου.

Πηγή: koinignomi.gr

sthrixte

Δημοφιλή

 • Μην χάσετε τις νέες μεγάλες προσφορές στο Alfa Market Μήλου από 27 Οκτωβρίου! +

  Στο Alfa Market Μήλου στον Τριοβάσαλο οι Προσφορές δεν σταματούν κάθε μέρα! Κάθε μέρα ενημερώνουμε την σελίδα με τις νέες Περισσότερα
 • Δεύτερο επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού στις Κυκλάδες... +

  Ο φόβος της διασποράς επιβεβαιώθηκε… Και μερικές ημέρες πριν από το άνοιγμα των διεθνών αεροδρομίων καλό είναι να το σκεφτούμε Περισσότερα
 • Νέα live web camera στη Μήλο από το λιμάνι του Αδάμαντα +

  Η Forecast Weather Greece ανακοινώνει ότι βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσει την νέα κάμερα στο λιμάνι της Μήλου. «Είμαστε Περισσότερα
 • Πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού στις Κυκλάδες! +

  Δεκατρία (13) νέα κρούσματα καταγράφηκαν και ένας καταγεγραμμένος θάνατος είναι ο απολογισμός από την πανδημία του κορονοϊού στην χώρα μας Περισσότερα
 • Νέος δήμαρχος Μήλου ο Μανώλης Μικέλης με σαρωτική νίκη! +

  Η Μήλος αποφάσισε να γυρίσει σελίδα και με ποσοστό 60,72%, να εμπιστευτεί ως νέο της δήμαρχο τον επικεφαλή του συνδυασμού Περισσότερα
 • Αυτοψία των «Μηλέικων Νέων» στην παραλία της Αχιβαδόλιμνης. (PHOTOS) +

  Μεγάλος ντόρος έχει ξεσπάσει τις τελευταίες μέρες μετά την καταγγελία για αλλοίωση φυσικού τοπίου στην παραλία της Χιβαδόλιμνης στη Μήλο. Περισσότερα
 • Θανάτωσαν με φόλες δεκάδες γατάκια στην Κίμωλο – Σκληρές εικόνες +

  Θλίψη και οργή προκαλούν οι εικόνες και η είδηση από την γειτονική μας Κίμωλο με τις δεκάδες θανατώσεις από δηλητηρίαση Περισσότερα
 • Προσφυγή στο ΣτΕ από κάτοικο της Μήλου για την απαγόρευση κολύμβησης στη θάλασσα! +

  Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε κάτοικος της Μήλου που υποχρεώθηκε να διακόψει την καθημερινή κολύμβηση, λόγω σχετικής διαταγής του Λιμενικού Περισσότερα
 • Ξεκινάει η ακτοπλοϊκή σύνδεση Μήλου – Ρεθύμνου με το Olympus +

  Μια νέα γραμμή έρχεται να προστεθεί στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις της Μήλου, βάζοντας στο χάρτη το δρομολόγιο Πειραιά – Μήλου – Σαντορίνης – Ρεθύμνου. Περισσότερα
 • Αφιέρωμα – Τα καλύτερα της Μήλου: Μοναδικό Grill House & Catering στα Γλαρονήσια! (PHOTOS) +

  Τρυπητή, όμορφο χωριό της Mήλου, σας προσκαλεί να περιπλανηθείτε στα στενά της δρομάκια, ανάμεσα σε παραδοσιακά λευκά σπίτια και λουλουδιασμένες Περισσότερα
 • 1
 • 2