Κίμωλος-Σίφνος-Σέριφος

Σε αίτημα της δημοτικής μας παράταξης να συμπεριληφθεί στον κατάλογο για την κατάθεση στεφάνων, η προφορική απάντηση του Κωνσταντίνου Εμμ. Βεντούρη, Δημάρχου Κιμώλου, ήταν: «…..δεν δύνασθε να καταθέσετε στεφάνι στις εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου, διότι τον Δήμο τον εκπροσωπώ εγώ ως Δήμαρχος». Αποφασίζομεν και διατάσσομεν.

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 76632/20-10-2021 Υ.Α. (ΦΕΚ Β 4961), που φέρει τον θεματικό τίτλο «Καθορισμός σειράς προβαδίσματος των, κατά τις επίσημες εορτές και τελετές, προσκαλουμένων από τις δημόσιες αρχές, οργανισμούς και ιδρύματα», επιτρέπεται να καταθέτουν στεφάνια οι Δημοτικοί Σύμβουλοι όταν παρίστανται στο Δήμο τους, καθώς και όποιος επιθυμεί να τιμήσει τους πεσόντες στην εθνική μας εορτή, αλλά κατά τον Κωνσταντίνο Εμμ. Βεντούρη απαγορεύεται η δημοτική παράταξη «Κίμωλος: Αλλαγή Πλεύσης, διότι χαλάει το πολιτικό «image» του δημάρχου.

Η κατάθεση δάφνινου στεφάνου σε μνημεία που αντιπροσωπεύουν τη συλλογική μνήμη των νεκρών αποτελεί πράξη με την οποία πραγματώνεται θεσμικά το δικαίωμα της τιμής προς τους νεκρούς, το οποίο απορρέει από το ευρύτερο και πλατύτερο δικαίωμα της προσωπικότητος ως ιδιαίτερη έκφανσή του, το οποίο κατοχυρώνεται τόσο στο Σύνταγμα (αρ. 5 Σ), όσο και στον Αστικό μας Κώδικα (αρ. 57 ΑΚ) αλλά και από την ενωσιακή νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις.

Η απαγόρευση κατάθεσης στεφάνων, όταν δεν υφίσταται αποχρών λόγος μείζονος δημοσίου συμφέροντος, συνιστά παρακώλυση της άσκησης θεμελιώδους ατομικού δικαιώματος. Ως εκ τούτου, η στάση της Δημοτικής Αρχής Κιμώλου να μην επιτρέψει σε άλλους τοπικούς πολιτικούς σχηματισμούς, ήτοι στη δημοτική παράταξη «Κίμωλος: Αλλαγή Πλεύσης» να καταθέσει ως αυτοβούλως προσελθούσα και εκπροσωπούσα τη δική της ομαδική συγκρότηση άγει σε υπέρμετρο και αδικαιολόγητο περιορισμό δικαιώματος, ο οποίος δεν συνάδει με τις δημοκρατικές αρχές λειτουργίας των αυτοδιοικητικών θεσμών.

Γίνεται δεκτό τοις πάσιν ότι η Δημοτική Αρχή Κιμώλου δια του καταθέτοντος Δημάρχου της εκπροσωπεί τον Δήμο. Όμως, στο πλαίσιο δημοσίων εκδηλώσεων για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου υπό την αιγίδα του Δήμου Κιμώλου η απόφαση απαγορεύσεως συμμετοχής στην εθιμοτυπική κατάθεση στεφάνων και μάλιστα στη δημοτική παράταξη της Μείζονος Αντιπολίτευσης, που συγκέντρωσε την προτίμηση εκατοντάδων δημοτών στις τελευταίες δημοτικές εκλογές και εξέλεξε δημοτικούς συμβούλους στο επίσημο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Κιμώλου, προσιδιάζει σε απολυταρχικές και ολοκληρωτικές πρακτικές, οι οποίες επιχειρούν να αποκλείσουν σκόπιμα τη δημόσια παρουσία της παράταξής μας, ώστε να μονοπωληθεί από τον Κωνσταντίνο Εμμ. Βεντούρη η προβολή, η δημοσιότητα και το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης, μετατρέποντας μία Εθνική ενωτική και ευάρεστη εορτή όλων των Ελλήνων σε ιδιωτική φιέστα εξουσιολάγνων.

Σε όλους τους δήμους της Ελλάδος, όποια δημοτική παράταξη θέλει, συμμετέχει επίσημα και καταθέτει στεφάνι στα μνημεία των δήμων, στη δε Κίμωλο ο Βεντούρης το απαγορεύει.

Εμείς ως Δημοτική Παράταξη με τον πλέον επίσημο και θεσμικό τρόπο θα φροντίσουμε να ενημερώσουμε εκτενώς όλη την τοπική κοινωνία του νησιού μας για αυτήν την επαίσχυντη ενέργεια της Δημοτικής Αρχής Κιμώλου, καταδικάζοντάς την δημόσια και καλώντας όλους τους συμπατριώτες μας να δουν από τώρα πώς αντιμετωπίζει ο Κωνσταντίνος Εμμ. Βεντούρης και οι συν αυτώ, όλους όσοι τυγχάνουν να μην προσκυνούν τα άδεια υποκάμισα του πολιτικού τους εγωϊσμού.

Ο εκπρόσωπος και επικεφαλής

της Δημοτικής Παράταξης «Κιμωλος: Αλλαγη Πλευσης»

Βασίλειος Ν. Σάρδης