Κίμωλος-Σίφνος-Σέριφος

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων, θα ήθελε με την παρούσα να εκφράσει στους Φορείς, τις Επιχειρήσεις – μέλη Επιμελητηρίου Κυκλάδων και τους Κατοίκους & φίλους της Σίφνου

την ικανοποίησή του για την επιλογή της Σίφνου ως ενός εκ των έξη Ευρωπαϊκών νησιών που θα λάβουν υποστήριξη προς την ενεργειακή τους μετάβαση, όπως ανακοινώθηκε επίσημα από τη Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Καθαρή Ενέργεια για τα Νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 18 Φεβρουαρίου 2019.

Η επιλογή της Σίφνου, είναι πράγματι μια επιβράβευση της προσπάθειας που έχουν καταβάλλει οι τοπικές δυνάμεις, προκειμένου το νησί να καταστεί ενεργειακά βιώσιμο και να αποτελέσει παράδειγμα και για άλλα νησιά της χώρας αλλά και της Ευρώπης γενικότερα. Ουσιαστικά, πρόκειται για μια μακρόχρονη προσπάθεια που ξεκίνησε το 2010 από το Επιμελητήριο Κυκλάδων για την υλοποίηση στο Νομό Κυκλάδων, μιας πραγματικά μοναδικής λύσης που θα επέτρεπε στα Μη Διασυνδεδεμένα νησιά μας να αποκτήσουν ενεργειακή αυτονομία με βάση τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, δίνοντας οριστική λύση σε ένα από τα σημαντικότερα προβλήματά τους. (Ενδεικτικά αναφέρουμε παρόμοιο έργο που υλοποιήθηκε στην Τήλο – αν και μικρότερης κλίμακας και υπό διαφορετικές συνθήκες – και στηρίχθηκε σε αυτή την τεχνολογία, η οποία αν και αρχικά αμφισβητήθηκε έντονα, σήμερα τυγχάνει γενικής αποδοχής, επιβεβαιώνοντας τις προσπάθειες και τους ισχυρισμούς μας)…