Κίμωλος-Σίφνος-Σέριφος

«Με ιδιαίτερη χαρά και μεγάλη ικανοποίηση ανακοινώνουμε την ένταξη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VΙΙ), της πράξης με τίτλο: «Αναβάθμιση Υποδομών των Λιμένων στους Δήμους Σίφνου και Κιμώλου: Καμάρες, Πλατύς Γιαλός, Βαθύ, Φάρος, Χερρόνησος, Ψάθη Κιμώλου, Άγιος Μηνάς Κιμώλου και Καλαμίτσι Κιμώλου», συνολικού προϋπολογισμού 294.392,12€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), με τα παρακάτω υποέργα:

1.Λειτουργική Αναβάθμιση λιμένος «Καμάρες»

2.Ανάπλαση και Νομιμοποιήσεις λιμένος «Βαθύ»

3.Ανάπλαση και Νομιμοποιήσεις λιμένος «Πλατύ Γιαλός

4.Ανάπλαση και Νομιμοποιήσεις λιμένος «Φάρος»

5.Ανάπλαση και Νομιμοποιήσεις λιμένος «Χερρόνησος»

6.Ανάπλαση και Νομιμοποιήσεις λιμένος «Ψάθη»

7.Ανάπλαση και Νομιμοποιήσεις λιμένος «Άγιος Μηνάς»

8.Ανάπλαση και Νομιμοποιήσεις λιμένος «Καλαμίτσι».

Η απόφαση ένταξης έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ (Α.Δ.Α.: ΨΒΣ446ΜΤΛ6-Φ17).»

Σίφνος, 9.7.2020

Ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. Σίφνου – Κιμώλου

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ