Κίμωλος-Σίφνος-Σέριφος

sifnos-mpaza2018

Επειδή παρατηρείται το δυσάρεστο φαινόμενο της ανεξέλεγκτης ρίψης μπαζών σε διάφορα σημεία, παρακαλούνται οι εμπλεκόμενοι όπως μεριμνήσουν άμεσα για την απομάκρυνσή τους από τους κοινόχρηστους χώρους.

Σε αντίθετη περίπτωση, η Υπηρεσία μας θα προχωρήσει στην εφαρμογή του άρθρου 2.2 του Κανονισμού Καθαριότητας – Ανακύκλωσης, στο οποίο, μεταξύ των άλλων, προβλέπεται το εξής: “…Σε περίπτωση ανεξέλεγκτης ρίψης μπαζών – αδρανών υλικών επιβάλλεται πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€)” (αρ. απόφασης: 46/2018, ΑΔΑ: 951ΔΩ1Τ-ΖΦ1). Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία! 

Δήμος Σίφνου