Κίμωλος-Σίφνος-Σέριφος

serifos-dhmarxeio

Αρκετοί ήταν οι κάτοικοι που κατέθεσαν στην επιτροπή ενστάσεων για διαγραφή ποσών απο τα τέλη αποχέτευσης.

Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ κος Μαγουλάς Δημήτριος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον δημ. Σύμβουλο κο Ρώτα Δημήτρη ο οποίος πρότεινε την έγκριση των πρακτικών που έχει συντάξει η επιτροπή ενστάσεων.

Ο Δήμαρχος Σερίφου επισήμανε πως τα πρακτικά αφορούν μηχανογραφικά λάθη λόγω της μετάπτωσης των δεδομένων από άλλο πρόγραμμα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση στην οποία εκφράστηκε η άποψη πως δεν είναι όλα τα πρακτικά αιτιολογημένα αποφασίζει ομόφωνα:

Εγκρίνει το κάτωθι πρακτικό της επιτροπής ενστάσεων : Διαγράφει τα ποσά που αφορούν τέλη χρήσης αποχέτευσης ετών 2013 και 2014.

Δείτε τα ονόματα 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9B%CE%9F%CE%94%CE%A91%CE%97-0%CE%95%CE%91?inline=true