Μήλος

Με 30 θέματα ημερησίας διάταξης θα πραγματοποιηθεί η προσεχής συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μήλου, την Μεγάλη Τετάρτη 24/4 στις 3.00 το μεσημέρι στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: Λήψη απόφασης για συνεργασία μεταξύ Δήμων Μήλου – Νισύρου – Κιμώλου για δράσεις ΚΑΤΑ της Γεωθερμίας Εθνικού Ενδιαφέροντος στα νησιά μας.

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης περί έγκρισης για ένταξη στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγίου «Νότιο Αιγαίο» και την υποβολή πρότασης με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων Δήμου Μήλου».  

Εισηγήτρια: Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 3ο: Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος στη ΔΕΔΔΗΕ για μετατόπιση κολώνας μέσης τάσης (ΜΤ) στην περιοχή Πολλώνια Δήμου Μήλου.

Εισηγήτρια: Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 4ο: Λήψη απόφασης για μεταφύτευση μιας (1) ελιάς στην περιοχή Πολλώνια Δήμου Μήλου.

Εισηγήτρια: Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 5ο: Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».

Εισηγήτρια: Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 6ο: Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΗΛΟΥ».

Εισηγήτρια: Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 7ο: Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΛΑΚΑ-ΠΛΑΚΕΣ-ΤΡΥΠΗΤΗ-ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΣ-ΠΕΡΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΣ».

Εισηγήτρια: Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 8ο: Λήψη απόφασης για γεωμετρική μεταβολή των ακινήτων με ΚΑΕΚ 290822802007 & 290822802014 στην περιοχή Παλαιοχώρι Δήμου Μήλου.

Εισηγητής: Ζαγουρής Δημήτριος

Θέμα 9ο: Λήψη απόφασης για παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην περιοχή Τριοβάσαλος Δήμου Μήλου.

Εισηγητής: Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 10ο: 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μήλου έτους 2019.

Εισηγητής: Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 11ο: 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων Δήμου Μήλου οικ. έτους 2019.

Εισηγήτρια: Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 12ο: Διαγραφές οφειλών Ύδρευσης – Αποχέτευσης.

Εισηγήτρια: Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 13ο: Παροχή παράτασης χρόνου εκτέλεσης προμήθειας (Σύμβαση Α.Π.7815/28-12-2018 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»).

Εισηγήτρια: Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 14ο: Παροχή παράτασης χρόνου εκτέλεσης της Δημόσιας Σύμβασης με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ».

Εισηγήτρια: Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 15ο: Παροχή παράτασης χρόνου υλοποίησης υπηρεσίας εκπόνησης Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Μήλου.

Εισηγήτρια: Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 16ο: Λήψη απόφασης χορήγησης παράτασης προθεσμίας δήλωσης ορθών στοιχείων ακινήτων για την καταβολή των ανταποδοτικών Τελών Καθαριότητας – Φωτισμού και του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.

Εισηγήτρια: Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 17ο: Έγκριση Α΄ τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Δήμου Μήλου έτους 2019.

Εισηγήτρια: Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 18ο: Λήψη απόφασης για επανέγκριση του ορίου του Παραδοσιακού Οικισμού Πλάκας Δήμου Μήλου.

Εισηγήτρια: Χωριανοπούλου Ελισάβετ

Θέμα 19ο: Έγκριση 1ης αναμόρφωσης (υποχρεωτικής) προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων έτους 2019 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου.

Εισηγητής: Ξενάκης Ν. , Πρόεδρος ΔΣ ΔΛΤΜ

Θέμα 20ο: Έγκριση Ισολογισμού Ενάρξεως 01/01/2015 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου.

Εισηγητής: Ξενάκης Ν. , Πρόεδρος ΔΣ ΔΛΤΜ

Θέμα 21ο: Έγκριση Απολογισμού, Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης Οικονομικού Έτους 2015 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου.

Εισηγητής: Ξενάκης Ν. , Πρόεδρος ΔΣ ΔΛΤΜ

Θέμα 22ο: Λήψη απόφασης Δ.Σ. για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στα θέματα τουριστικής προβολής και μάρκετινγκ.

Εισηγητής: Μωραΐτης Δημήτριος

Θέμα 23ο: Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ανάθεσης υπηρεσίας αποκομιδής απορριμμάτων από απομακρυσμένες περιοχές Δήμου Μήλου.

Εισηγήτρια: Βαμβακάρη Σοφία, Αντιδήμαρχος

Θέμα 24ο: Τροποποίηση της με αρ. 207/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Καθορισμός τμημάτων κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το έτος 2019».

Εισηγήτρια: Βαμβακάρη Σοφία, Αντιδήμαρχος

Θέμα 25ο: Τροποποίηση της με αρ. 15/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Σημεία παροχής τροφής και νερού σε αδέσποτα ζώα δικαιοδοσίας Δήμου Μήλου».

Εισηγήτρια: Βαμβακάρη Σοφία, Αντιδήμαρχος

Θέμα 26ο: Τροποποίηση της με αρ. 65/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα τον καθορισμό τμημάτων παραλιακών χώρων για δημοπράτηση της χρήσης τους.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 27ο: Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ΚΥΕ στην περιοχή Πλάκα Δήμου Μήλου.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 28ο: Έγκριση επιχορηγήσεων πολιτιστικών συλλόγων και αθλητικών σωματείων.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 29ο: Διοργάνωση  - κάλυψη δαπανών εκδηλώσεων, εορτών – φιλοξενίες.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 30ο: Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Δημοφιλή

 • Εκδήλωση ΣΥΡΙΖΑ Μήλου παρουσία των τριών βουλευτών των Κυκλάδων +

  Με εισηγήσεις των τριών βουλευτών των Κυκλάδων του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Συρμαλένιου, Αντώνη Συρίγου και Νίκου Μανιού, πραγματοποιήθηκε χθες 2/5 με Περισσότερα
 • Δημοτικές Εκλογές 2019 - Αποτελέσματα Μήλου (LIVE) +

  Με την εμπειρία, το κύρος και την εγκυρότητα του πρώτου ενημερωτικού portal της Μήλου,η δημοσιογραφική ομάδα των «Μηλέικων Νέων», θα σας μεταδώσει Περισσότερα
 • Τσικνοπέμπτη με Προσφορές στο Alfa Market Μήλου από 18 έως 22 Φεβρουαρίου! +

  Στο Alfa Market Μήλου στον Τριοβάσαλο οι Προσφορές δεν σταματούν κάθε μέρα! Κάθε μέρα ενημερώνουμε την σελίδα με τις νέες Περισσότερα
 • Μήλος – Σεζόν 2020: Όλες οι αγγελίες εποχικής εργασίας +

  Τα «Μηλέικα Νέα» εγκαινίασαν πέρυσι μία νέα προσπάθεια στο μείζον πλέον θέμα της ανεύρεσης προσωπικού απο τουριστικές επιχειρήσεις της Μήλου για Περισσότερα
 • Νέος δήμαρχος Μήλου ο Μανώλης Μικέλης με σαρωτική νίκη! +

  Η Μήλος αποφάσισε να γυρίσει σελίδα και με ποσοστό 60,72%, να εμπιστευτεί ως νέο της δήμαρχο τον επικεφαλή του συνδυασμού Περισσότερα
 • Αυτοψία των «Μηλέικων Νέων» στην παραλία της Αχιβαδόλιμνης. (PHOTOS) +

  Μεγάλος ντόρος έχει ξεσπάσει τις τελευταίες μέρες μετά την καταγγελία για αλλοίωση φυσικού τοπίου στην παραλία της Χιβαδόλιμνης στη Μήλο. Περισσότερα
 • Θανάτωσαν με φόλες δεκάδες γατάκια στην Κίμωλο – Σκληρές εικόνες +

  Θλίψη και οργή προκαλούν οι εικόνες και η είδηση από την γειτονική μας Κίμωλο με τις δεκάδες θανατώσεις από δηλητηρίαση Περισσότερα
 • Επαναληπτικές Δημοτικές Εκλογές 2019 - Τα Τελικά Αποτελέσματα Μήλου +

  Με την εμπειρία, το κύρος και την εγκυρότητα του πρώτου ενημερωτικού portal της Μήλου, η δημοσιογραφική ομάδα των «Μηλέικων Νέων», Περισσότερα
 • Ανακοίνωση ψηφοδελτίου του συνδυασμού «Μήλος για Όλους» +

  Ο Δημοτικός Συνδυασμός «Μήλος για όλους» με επικεφαλής τον υποψήφιο δήμαρχο Μήλου Εμμανουήλ Μικέλη του Βασιλείου ανακοινώνει τους υποψήφιους δημοτικούς Περισσότερα
 • Ξεκινάει η ακτοπλοϊκή σύνδεση Μήλου – Ρεθύμνου με το Olympus +

  Μια νέα γραμμή έρχεται να προστεθεί στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις της Μήλου, βάζοντας στο χάρτη το δρομολόγιο Πειραιά – Μήλου – Σαντορίνης – Ρεθύμνου. Περισσότερα
 • 1
 • 2

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies
Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης & την Πολιτική Απορρήτου