Δήμος Μήλου

Ο Δήμος Μήλου ενημερώνει ότι στις 4 Οκτωβρίου 2021 θα ξεκινήσει η συλλογή δηλώσεων του Ν.2308/1995 για τη δημιουργία του Εθνικού Κτηματολογίου, για τη Μήλο της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Σύμβαση με ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΙΟ: KT5-26).

Η περίοδος συλλογής δηλώσεων διαρκεί τρεις (3) μήνες:

Απο 04 Οκτωβρίου 2021 έως το τέλος του έτους.

Το Γραφείο Κτηματογράφησης για τη Μήλο θα στεγαστεί στο κτίριο της Κοινότητας του Αδάμαντα. ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΟΎΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΜΗΛΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟ ΝΗΣΙ.

Ακολουθούν οι οδηγίες για την υποβολή της δήλωσης του Ν.2308/95

ktimatologio ethniko milos 2021

ktimatologio ethniko milos 2021a

 

ktimatologio ethniko milos 2021b

ktimatologio ethniko milos 2021c