Δήμος Μήλου

Προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη κατεπειγουσών, πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος της Καθαριότητας ανακοίνωσε ο Δήμος Μήλου.

dimos milos proswpiko 130524 min

dimos milos proswpiko 130524a min

dimos milos proswpiko 130524b min