Δήμος Μήλου

Προσκαλούνται τα μέλη της Επιτροπής την Πέμπτη 2 Μαρτίου στις 19.00, στο γραφείο της τ. Κοινότητας Αδάμαντα, για την συζήτηση των παρακάτω θεμάτων.

1) Ενημέρωση για το αεροδρόμιο

2) Διαδικτυακές συναντήσεις με δημοσιογράφους

3) Εκδηλώσεις μαγειρικής στο εξωτερικό

4) Συνθήκες επίσκεψης σκαφών αναψυχής στο νότιο τμήμα του νησιού

5) Ενέργειες προετοιμασίας για την θερινή περίοδο

Ο Πρόεδρος

Αβέρκιος Γαϊτανής