Δήμος Μήλου

Η Δημοτική Κοινότητα Μήλου προσκαλεί τους κατοίκους της, την Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 στις 6.00 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μήλου για να συζητηθούν και ληφθούν από το Συμβούλιο της Κοινότητας Μήλου, αποφάσεις για τα εξής θέματα:

1.Λήψη απόφασης για την άμεση λήψη μέτρων σε εγκαταλειμμένα  κτίρια στα χωριά Πλάκα και Πλάκες.

2.Λήψη απόφασης για την προμήθεια και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων σήμανσης στις εισόδους των οικισμών και  χώρων στάθμευσης.

3.Λήψη απόφασης για αίτημα τοποθέτησης υπόγειου κάδου απορριμμάτων στην Πλάκα και εισήγηση ρυθμίσεων για την διασφάλιση της υγιεινής στον χώρο απορριμμάτων.

4.Λήψη απόφασης για εισήγηση αλλαγής  σημείου σίτισης αδέσποτων ζώων για λόγους δημόσιας υγείας.

5.Λήψη απόφασης για την διενέργεια αυτοψίας στον μόλο του Φυροποτάμου και την συντήρηση αυτού προς αποφυγή ατυχημάτων.

6.Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση καλαθιών απορριμμάτων σε διάφορα σημεία των οικισμών αρμοδιότητας Κοινότητας Μήλου.