Δήμος Μήλου

Η Δημοτική Κοινότητα Μήλου προσκαλεί τους κατοίκους της, την Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μήλου για να συζητηθούν και ληφθούν από το Συμβούλιο της Κοινότητας Μήλου, αποφάσεις για τα εξής θέματα:

Θέμα 1ο: Λήψη απόφασης για τον καθορισμό θέσης ΑΜΕΑ και  διαγραμμίσεων στους υφιστάμενους χώρους στάθμευσης Πλάκας - Πλακών.

Θέμα 2ο: Εξέταση αιτημάτων για τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων.

Θέμα 3ο: Λήψη απόφασης σχετικά με το ωράριο φορτοεκφορτώσεων και τροφοδοσίας καταστημάτων στο κέντρο της Πλάκας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.