Δήμος Μήλου

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια, ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Μήλου που θα διεξαχθεί, στο τέως Κατάστημα Κοινότητας Μήλου την 9η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 07:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Γνωμοδότηση σχετικά με τον καθορισμό κοινόχρηστων χώρων έτους 2023 περιοχών ευθύνης κοινότητας Μήλου.

Μήλος, 05/09/2022

Ο Πρόεδρος του  Συμβουλίου

Κοινότητας Μήλου

ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ