Δήμος Μήλου

Καλείσθε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς (βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869), της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988), εγκ. 163 ΑΔΑ Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7, ΦΕΚ 4899/Β/06-11-2020 και εγκ. ΥΠ.ΕΣ. αρ.426/Α.Π77233 13-11-2020), την 28η του μηνός Ιουνίου 2021 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00, για την λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Λήψη απόφασης για φιλοξενία του 27ου Ιστιοπλοϊκού Αγώνα ΚΥΚΛΑΔΕΣ 2021 «Cyclades Regatta»