Δήμος Μήλου

Καλούνται τα μέλη της Eπιτροπής Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μήλου,  την Τρίτη 10/12/19 και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του δήμου θα συνεδριάσει η επιτροπή περιβάλλοντος με θέματα:

Τα μέλη: 

Χαβάκης Ιωάννης

Παπασωτηρίου Μιχαήλ

Κεντρωτά Άννα Μαρία

Ραπανάκη Μαρία

Βαμβούνη Σοφία

Μάλλης Γεώργιος

Μπουντίνας Σπύρος

Τραπατσέλης Μανώλης 

Τα θέματα

1.Γνωμοδότηση για Μ.Π.Ε.που αφορά ''Ένταξη σε ενιαία λατομική εκμετάλλευση των χώρων Ι,ΙΙ,ΙΙΙ και ΙV με ταυτόχρονη ανανέωση της Α.Ε.Π.Ο. του χώρου Ι στην θέση Προβατάς νήσου Μήλου από την ΕΕΚΟΜ Α.Ε.

2.NATURA 2000. Σύγκλιση ομάδας εργασίας για την κατάθεση προτάσεων προς τον Φορέα Διαχείρισης Προστατευμένων Περιοχών 

Η συνεδρίαση είναι ανοιχτή για το κοινό.

Ευχαριστώ πολύ,

Ο πρόεδρος της επιτροπής

Γεώργιος Μαρτάκης