Δήμος Μήλου

dimos-logo2016

Την Τετάρτη 30/08 και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Λιμενικού Ταμείου - Κοινότητα Αδάμαντα θα συνεδριάσει η επιτροπή περιβάλλοντος με  θέματα:

1.Γνωμοδότηση για τροποποίηση/επέκταση/ενοποίηση άδειας εκμετάλλευσης λατομείου βιομηχανικού ορυκτού που βρίσκεται στην θέση Άσπρο χωριό στην Μήλο, υπέρ της εταιρείας IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

2.Γνωμοδότηση για την χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης λατομείου βιομηχανικού ορυκτού που βρίσκεται στην θέση Κατσούλη στην Μήλο, υπέρ της εταιρείας ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΦΙΛΗΣ

3. Έγκριση κοπής δέντρων 

Η συνεδρίαση είναι ανοιχτή για το κοινό.