Δήμος Μήλου

Καλούνται τα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Ποιότητας ζωής Δήμου Μήλου, την Παρασκευή 29/03/2024 και ώρα 19.00 να συμμετέχουν σε συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, για τη  συζήτηση του παρακάτω θέματος:

1.Προτάσεις σχετικά με το ΣΧΟΟΑΠ και επενδύσεις ιδιωτών στη νήσο Μήλο.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Γεώργιος Μαρτάκης