Δήμος Μήλου

Καλούνται τα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Ποιότητας ζωής Δήμου Μήλου, την Παρασκευή 12/05/2023 και ώρα 12.00 να συμμετέχουν σε συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, για τη  συζήτηση του παρακάτω θέματος:


1.Γνωμοδότηση επί της νέας περιβαλλοντικής μελέτης των περιοχών NATURA ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΗΛΟΥ.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Γεώργιος Μαρτάκης

Σας ενημερώνουμε ότι η 9η δημόσια Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2023 θα συνεχιστεί, κατόπιν διακοπής της (αρ. απόφ. 68/2023), την Παρασκευή 12/05 και ώρα 20.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς το 22ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Λήψη απόφασης επί της νέας περιβαλλοντικής μελέτης των περιοχών NATURA ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΗΛΟΥ».

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Απόστολος Γκαγκάκης