Δήμος Μήλου

Καλούνται τα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Ποιότητας ζωής Δήμου Μήλου, την Παρασκευή 02/12/2022 και ώρα 19.00 να συμμετέχουν σε συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, για τη  συζήτηση του παρακάτω θέματος:

1.ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΗΛΟΥ – ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Γεώργιος Μαρτάκης