Μήλος

Δήμος Μήλου

dimos-logo2016

Με 37 θέματα ημερησίας διάταξης θα πραγματοποιηθεί η προσεχής συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μήλου, την Τετάρτη 20/12 στις 6.00 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν:

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο :  Λήψη απόφασης ΔΣ για να ζητηθεί από την 2η ΥΠΕ η κατάθεση πρότασης στο ΕΠ «Νότιο Αιγαίο» άξονας προτεραιότητας 3 «Βελτίωση βασικών υποδομών» με τίτλο «Εξοπλισμός υποδομών δευτεροβάθμιας υγείας»

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 2ο : Εγκατάσταση και λειτουργία δύο μονάδων αφαλάτωσης στην Κάναβα σύμφωνα με το  ν. 4487/2017

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 3ο : Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Μονάδα αφαλάτωσης με τα συνοδά της έργα για μετατροπή θαλασσινού νερού σε πόσιμο»

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 4ο : Έγκριση δωρεάς άνευ ανταλλάγματος πλήρους φακέλου μελέτης με τίτλο «Αποχετευτικό Δίκτυο Πολλωνίων ν. Μήλου»

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 5ο : Λήψη απόφασης για σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μήλου και του Δικτύου πόλεων για την βιώσιμη ανάπτυξη και κυκλική οικονομία με Δ.Τ.: «Βιώσιμη Πόλη»

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 6ο : 3η Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος Δήμου Μήλου έτους 2017- Αναμόρφωση σχετικών κωδικών Προϋπολογισμού

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 7ο : Χορήγηση 3ης παράτασης περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Φυρλίγκος Δήμου Μήλου

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 8ο : Χορήγηση 2ης παράτασης περαίωσης του έργου «Έργα αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων και διαμόρφωση χώρου στη Χαλικιά»

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 9ο : Έγκριση της υπ΄αριθ. 2/2017 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επισκευές-συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια Δήμου Μήλου (Β΄ φάση)»

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 10ο : Έγκριση της υπ΄αριθ. 12/2017 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση Υποδομών Δημοτικού Σταδίου Μήλου»

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 11ο : Έγκριση κοπής δέντρου εντός της Δ.Κ. Αδάμαντα

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 12ο:  Έγκριση ηλεκτροδότησης δημοτικών χώρων

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 13ο : Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών των αρμοδίων Επιτροπών Ν.4412/2016

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 14 ο :  10η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Μήλου οικ. έτους 2017

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 15ο :  Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Μήλου έτους 2018

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 16ο :  Αποχαρακτηρισμός Εσόδων

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 17ο :    Διαγραφή οφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 18ο :  Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Γηροκομείου Μήλου οικ. έτους 2018

Εισηγήτρια : Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 19ο : Έγκριση Ο.Π.Δ. Γηροκομείου Μήλου οικ. έτους 2018

Εισηγήτρια : Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 20ο : Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου οικ. έτους 2018

Εισηγητής : Ξενάκης Νικόλαος

Θέμα 21ο : Έγκριση Ο.Π.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου οικ. έτους 2018

Εισηγητής : Ξενάκης Νικόλαος

Θέμα 22ο :  Τροποποίηση μελών ΔΣ Γηροκομείου Μήλου «Η Αγία Ελένη» Αντωνίου & Ελένης Λιλλή ή Ρίτσου

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ 

Θέμα 23ο : Τροποποίηση μελών Δ.Σ. Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Μήλου

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ 

Θέμα 24ο : Αίτημα για παραχώρηση χρήσης χώρων σχολικών μονάδων για αθλητικές δραστηριότητες του Α.Σ. ΄΄ ΙΕΡΑΞ ΄΄

Εισηγήτρια :Βαμβακάρη Σοφία  

Θέμα 25ο : Λήψη απόφασης για λύση της Κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Μήλου με την επωνυμία Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μήλου (ΔΗΚΕΔΜ), ορισμός εκκαθαριστών και μεταφορά προσωπικού

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 26ο : Τροποποίηση μελών επιτροπών ΔΣ

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 27ο : Διόρθωση σφαλμάτων γεωμετρικών στοιχείων κτηματολογικών εγγραφών ακινήτου στον Κόρφο Δήμου Μήλου

Εισηγητής : Ζαγουρής Δημήτριος  

Θέμα 28ο : Έγκριση Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Μήλου έτους 2018

Εισηγητής : Μωραίτης Δημήτριος  

Θέμα 29: Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαδικασιών Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών άρθρου 221 Ν.4412/2016

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ 

Θέμα 30ο : Ορισμός τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής από Δημοτικούς Συμβούλους για την καταστροφή των άνευ αξίας αντικειμένων για το έτος 2018

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ 

Θέμα 31ο  : Ορισμός μελών επιτροπής Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ 

Θέμα 32ο : Ορισμός μελών επιτροπής για τη διεξαγωγή δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων για το 2018 (αρ.1 του ΠΔ270/81)

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ 

Θέμα 33ο : Ορισμός μελών εκτιμητικής επιτροπής εκποίησης ανταλλαγής, αγοράς, εκμίσθωσης Δημοτικών ακινήτων και μίσθωσης ακινήτων από το Δήμο.

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ 

Θέμα 34ο : Εξέταση αιτήματος για διαπλάτυνση δημοτικής οδού στην Τ.Κ. Μήλου

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 35ο : Έγκριση σχεδίου κανονισμού λειτουργίας Ιαματικών Πηγών Αδάμαντα

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 36ο : Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Έργων 2018

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ 

Θέμα 37ο : Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ  

sthrixte

Δημοφιλή

 • Όλες οι μεγάλες προσφορές στο Alfa Market Μήλου από 16 έως 22 Απριλίου! +

  Στο Alfa Market Μήλου στον Τριοβάσαλο οι Προσφορές δεν σταματούν κάθε μέρα! Κάθε μέρα ενημερώνουμε την σελίδα με τις νέες Περισσότερα
 • Νέα live web camera στη Μήλο από το λιμάνι του Αδάμαντα +

  Η Forecast Weather Greece ανακοινώνει ότι βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσει την νέα κάμερα στο λιμάνι της Μήλου. «Είμαστε Περισσότερα
 • Δεύτερο επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού στις Κυκλάδες... +

  Ο φόβος της διασποράς επιβεβαιώθηκε… Και μερικές ημέρες πριν από το άνοιγμα των διεθνών αεροδρομίων καλό είναι να το σκεφτούμε Περισσότερα
 • Πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού στις Κυκλάδες! +

  Δεκατρία (13) νέα κρούσματα καταγράφηκαν και ένας καταγεγραμμένος θάνατος είναι ο απολογισμός από την πανδημία του κορονοϊού στην χώρα μας Περισσότερα
 • Νέος δήμαρχος Μήλου ο Μανώλης Μικέλης με σαρωτική νίκη! +

  Η Μήλος αποφάσισε να γυρίσει σελίδα και με ποσοστό 60,72%, να εμπιστευτεί ως νέο της δήμαρχο τον επικεφαλή του συνδυασμού Περισσότερα
 • Αυτοψία των «Μηλέικων Νέων» στην παραλία της Αχιβαδόλιμνης. (PHOTOS) +

  Μεγάλος ντόρος έχει ξεσπάσει τις τελευταίες μέρες μετά την καταγγελία για αλλοίωση φυσικού τοπίου στην παραλία της Χιβαδόλιμνης στη Μήλο. Περισσότερα
 • Αιφνίδιος θάνατος 65χρονης γυναίκας στη Μήλο +

  Θλίψη έχει προκαλέσει στη Μηλέικη κοινωνία ο αιφνίδιος θάνατος 65χρονης γυναίκας. Η άτυχη συμπολίτης μας μεταφέρθηκε την Κυριακή 14 Μαρτίου Περισσότερα
 • Ηλίας Αποστολόπουλος – Επιστολή παραίτησης από το Κέντρο Υγείας Μήλου! +

  Την παραίτηση του υπέβαλε την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου ο επί σειρά ετών ιατρός του Κέντρου Υγείας Μήλου Ηλίας Αποστολόπουλος. Στην Περισσότερα
 • Θανάτωσαν με φόλες δεκάδες γατάκια στην Κίμωλο – Σκληρές εικόνες +

  Θλίψη και οργή προκαλούν οι εικόνες και η είδηση από την γειτονική μας Κίμωλο με τις δεκάδες θανατώσεις από δηλητηρίαση Περισσότερα
 • Προσφυγή στο ΣτΕ από κάτοικο της Μήλου για την απαγόρευση κολύμβησης στη θάλασσα! +

  Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε κάτοικος της Μήλου που υποχρεώθηκε να διακόψει την καθημερινή κολύμβηση, λόγω σχετικής διαταγής του Λιμενικού Περισσότερα
 • 1
 • 2