Δήμος Μήλου

dimos-logo2016

Με 25 θέματα ημερησίας διάταξης θα πραγματοποιηθεί η προσεχής συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μήλου, την Παρασκευή 20/5 στις 6.00 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν:

Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης κατά της αύξησης του ΦΠΑ στο νησί μας

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης αναφορικά με την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της τιμής έναρξης των δημοπρατούμενων παραλιών

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 3ο : Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση πράξης στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ 5083/28.4.2016 και κωδικό 14.6.33.33.1-3 πρόσκλησης της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», με τίτλο «Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση του δημόσιου τουριστικού κεφαλαίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», Άξονας Προτεραιότητας 14: «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)»

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 4ο : Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Μήλου»

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 5ο : Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 106/2016 απόφασης του ΔΣ περί καθορισμού των χώρων μεταβίβασης απλής χρήσης αιγιαλού σε τρίτους με σύναψη μισθωτική σχέσης (όμοροι)

Εισηγητής : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 6ο : Αίτημα προς την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου περί παραχώρησης εκτέλεσης μικροσυγκοινωνίας στο Δήμο Μήλου

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 7ο : Ενημέρωση και λήψη απόφασης για την Μελέτη Μορφολογικών Κανόνων Δόμησης και Αρχιτεκτονικής των οικισμών κάτω των 2.000 κατ. των Κυκλάδων

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 8ο : Διάθεση εσόδων από πολιτιστικές εκδηλώσεις Αρχαίου Θεάτρου

Εισηγήτρια : Τσερώνη Στυλιανή

Θέμα 9ο : Ορισμός νέας θέσης περιπτέρου στα πλαίσια της Βιοκλιματικής Ανάπλασης Παραλιακού Μετώπου Αδάμαντα

Εισηγήτρια : Δήμαρχος

Θέμα 10ο : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμών : Πλάκας-Πλάκες-Τρυπητή-Τριοβάσαλος-Π.Τριοβάσαλος (Α΄φάση)»

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 11ο : Χορήγηση παράτασης εκπόνησης της Ενεργειακής μελέτης του έργου : «Κατασκευή Κολυμβητηρίου με Βιοκλιματικά κριτήρια στη θέση Κατήφορα»

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 12ο : Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Κατασκευή δικτύων Ομβρίων υδάτων»

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 13ο : Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Κατασκευή – Συντήρηση τοίχων αντιστήριξης σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Μήλου»

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 14ο : Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για το έτος 2014»

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 15ο : Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Καθαρισμός τάφρων οδικού δικτύου Ν.Μήλου»

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 16ο : Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμών : Πλάκας-Πλάκες-Τρυπητή-Τριοβάσαλος-Π.Τριοβάσαλος (Α΄φάση)»

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 17ο : Έγκριση Α΄ τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού έτους 2016

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 18ο : : 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Μήλου οικ. έτους 2016

Εισηγητής : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 19ο : Χορήγηση άδειας καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων στον Αδάμαντα Μήλου

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 20ο : Συμμετοχή του Δήμου στο «Κέντρο Πρόληψης κατά των εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ»

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 21ο : Φιλοξενία Καλοκαιρινής Ιατρικής Απόβασης 2016

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 22ο : Φιλοξενία δημοσιογράφων και παράλληλες ενέργειες τουριστικής προβολής

Εισηγητής : Μωραίτης Δημήτριος

Θέμα 23ο : Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οικ. έτους 2015

Εισηγητής : Τσερώνη Στυλιανή

Θέμα 24ο : Έγκριση κοπής δέντρων

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 25ο : Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ