Δήμος Μήλου

Καλείσθε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος κεκλεισμένων των θυρών [εγκ. Α.Π. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180/ΟΙΚ.17530/13-09-2021 ΥΠ. ΕΣ.], την 27η του μηνός Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: Έγκριση αποτελεσμάτων εσόδων – εξόδων Β΄ και Γ΄ τριμήνου έτους 2021 Δήμου Μήλου.

Θέμα 2ο: Καθορισμός τμημάτων κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το έτος 2022.

Θέμα 3ο: Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μήλου έτους 2022.

Θέμα 4ο: Καθορισμός  Αυτοτελών Οικισμών Δήμου Μήλου.

Θέμα 5ο: Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δημοτικών χώρων.

Θέμα 6ο: Υπόδειξη χώρου για την εγκατάσταση και λειτουργία συγκροτήματος παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος, στο πλαίσιο του τεχνικού έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΤΑΠΗΤΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΗΛΟΥ».

Θέμα 7ο: Γνωμοδότηση επί της λειτουργίας καταστημάτων ν. Μήλου τις Κυριακές.

Θέμα 8ο: Διερεύνηση αγοράς ακινήτων (τροποποίηση της με αρ. 60/2021 απόφασης Δ.Σ. ΑΔΑ ΨΥΑΡΩΚΩ-9ΛΧ).

Θέμα 9ο: Λήψη απόφασης για την έκδοση - ανατύπωση βιβλίου από τον Δήμο Μήλου.

Θέμα 10ο: Λήψη απόφασης Δ.Σ. για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στα θέματα τουριστικής προβολής και μάρκετινγκ.

Θέμα 11ο: Λήψη απόφασης για την κατάργηση τμήματος προστατευτικών μπαρών κυκλοφορίας.