Δήμος Μήλου

Καλείσθε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος κεκλεισμένων των θυρών [εγκ. Α.Π. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180/ΟΙΚ.17530/13-09-2021 ΥΠ. ΕΣ.], την 22η του μηνός Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Μήλου έτους 2021.

Θέμα 2ο: Εκλογή μελών Δ.Σ. του Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» ΑΝΤΩΝΙΟΥ κ΄ ΕΛΕΝΗΣ ΛΙΛΛΗ ή ΡΙΤΣΟΥ.

Θέμα 3ο: Τροποποίηση της με αρ. 05/2020  απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Ορισμός μελών Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης».

Θέμα 4ο: Τροποποίηση της με αρ. 06/2020  απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Ορισμός μελών Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης».

Θέμα 5ο: Τροποποίηση της με αρ.15 / 2019 απόφασης (ΑΔΑ 7ΖΩΒΩΚΩ-8ΙΝ) Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό των σημείων παροχής τροφής και νερού σε αδέσποτα ζώα δικαιοδοσίας Δήμου Μήλου.

Θέμα 6ο: Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπου Παραγωγικών Τάξεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Μήλου.

Θέμα 7ο: Ανάθεση υπόθεσης Δήμου Μήλου σε πληρεξούσιο δικηγόρο (υπόθεση PIAZZA CASTELLO).

Θέμα 8ο: Εγκατάσταση Ιστορικού Αρχείου – Βιβλιοθήκης Δήμου Μήλου στο κτίριο του Παλαιού Διδακτηρίου Θηλέων («Σπίτι της Αφροδίτης»).