Δήμος Μήλου

Καλείσθε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί την 25η του μηνός Μαΐου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00:

-στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος κεκλεισμένων των θυρών, μέσω φυσικής παρουσίας όσων συμμετεχόντων είναι πλήρως εμβολιασμένοι, ή νοσήσαντες κατά το τελευταίο τρίμηνο,

-με τηλεδιάσκεψη στην περίπτωση όσων συμμετεχόντων δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή δεν έχουν νοσήσει κατά το τελευταίο τρίμηνο,

(βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα της ΚΥΑ αρ. Δ1α / ΓΠ οικ.22206 / 15.04.2022 / ΦΕΚ Β’ 1882), για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: Εξέταση αιτήματος διόρθωσης προδήλου σφάλματος.

Θέμα 2ο: Εξέταση αιτήματος περί παραχώρησης αιγίδας Δήμου Μήλου.

Θέμα 3ο: Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Σταδίου Μήλου.

Θέμα 4ο: Έγκριση καταστροφής σχολικού εξοπλισμού.

Θέμα 5ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μήλου.

Θέμα 6ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μήλου.

Θέμα 7ο: Τροποποίηση της με αρ. 05/2020  απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Ορισμός μελών Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης».

Θέμα 8ο: Τροποποίηση απόφ. 101/2021 Δημοτικού Συμβουλίου ( απόφ. αρ. 183/2021 Οικον. Επιτρ.) «Καθορισμός τμημάτων κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το έτος 2022».

Θέμα 9ο: Λήψη απόφασης επί της ανασύνταξης του Β2 σταδίου της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Μήλου.