Δήμος Μήλου

dimos-logo2016

Με 14 θέματα ημερησίας διάταξης θα πραγματοποιηθεί η προσεχής συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μήλου, την Δευτέρα 18/2 στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης υπ’ αρίθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 194) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών , κ. Γ. Χουλιαράκη».

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 2ο: Άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης Δήμου Μήλου στην Τράπεζα της Ελλάδος και ορισμός εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνηση του λογαριασμού (Βάσει ΦΕΚ104/Β/24-01-2019).

Εισηγήτρια: Kαμακάρη Αντωνία

Θέμα 3ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών των αρμοδίων Επιτροπών Ν.4412/2016.

Εισηγήτρια: Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 4ο: Έγκριση αποτελεσμάτων εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου έτους 2018 Δήμου Μήλου.

Εισηγήτρια: Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 5ο: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης : «Υδραυλική μελέτη των συνοδών έργων αφαλάτωσης».

Εισηγήτρια: Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 6ο: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης : «Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη των συνοδών έργων αφαλάτωσης».

Εισηγήτρια: Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 7ο: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης : «Αδειοδότηση μονάδων επεξεργασίας πόσιμου νερού (αφαλάτωσης) Δήμου Μήλου».

Εισηγήτρια: Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 8ο: Συμμετοχή Δήμου Μήλου στο Δίκτυο Σχεδιασμού Δράσης (ACTION PLANNING NETWORK) στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής συνεργασίας με τίτλο “URBACT III”.

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 9ο: Ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων νήσου Μήλου κατά τη θερινή περίοδο.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 10ο: Έγκριση – παραλαβή της τελικής μελέτης με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Κινητής Μονάδας Επεξεργασίας Βοθρολυμάτων Δήμου Μήλου».

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 11ο: Συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις, ορισμός εκπροσώπων και παράλληλες ενέργειες τουριστικής προβολής.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 12ο: Εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τους 14 εκτελεσθέντες του 1943.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 13ο: Ανάθεση υπόθεσης Δήμου Μήλου σε πληρεξούσιο δικηγόρο.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 14ο: Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ