Δήμος Μήλου

limeniko-milou700

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο σας προσκαλεί στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα την Πέμπτη 27 Απριλίου στις 8.30 το απόγευμα για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα πιο κάτω 14 θέματα:

1.1η Αναμόρφωση Προυπολογισμού Εσόδων-Εξόδων ΔΛΤΜ οικ.έτους 2017

2.Λήψη απόφασης σχετικά με την επιστολή του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών

3.Λήψη απόφασης για έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της CRUISE VENTURES AS και του ΔΛΤΜ

4.Ανάκληση της υπ’αριθ.145/2015 απόφασης ΔΣ ΔΛΤΜ και εκ νέου ανάθεση της μελέτης με τίτλο:‹‹Κατασκευή δυο ναυδέτων στον όρμο Αδάμαντα Μήλου››

5.Λήψη απόφασης για λύση της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο:‹›Μ.Π.Ε για επισκευές και συμπλήρωση κρηπιδωμάτων στην ΝΑ πλευρά της προβλήτας Κάναβας››

6.Λήψη απόφασης για λύση της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο:‹‹Σύνταξη φακέλου περιβαλλοντικής αδειοδότησης της προβλήτας φόρτωσης λατομικών και μεταλλευτικών προιόντων στην Κάναβα-ΜΠΕ››

7.Λήψη απόφασης για ανάθεση υπόθεσης προβλήτας Κάναβας ΔΛΤΜ σε πληρεξούσιο δικηγόρο

8.Ορισμός εκπροσώπου ΔΛΤΜ στην Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων

9.Λήψη απόφασης για καταβολή προμήθειας εισιτηρίων επί λιμενικών τελών της ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ Ι Ν.Ε

10.Λήψη απόφασης για συμμετοχή του ΔΛΤΜ στο 4ο Διεθνές Συνέδριο Θαλάσσιου Τουρισμού - Posidonia Sea Tourism Forum 2017

11.Λήψη διάθεσης πιστώσεων

12.Λήψη διάθεσης πιστώσεων για συνεχιζόμενες συμβάσεις υπηρεσιών-προμηθειών

13.Λήψη διάθεσης πιστώσεων για συνεχιζόμενες μελέτες και έργα

14.Λήψη διάθεσης πιστώσεων δαπανών ΠΟΕ