Δήμος Μήλου

limeniko-tameio2

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο σας προσκαλεί στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου στις 8.30 το απόγευμα για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα πιο κάτω 5 θέματα:

1.Αποδεσμεύσεις πιστώσεων

2.Αναμόρφωση Προυπολογισμού Εσόδων-Εξόδων ΔΛΤΜ οικ.έτους 2016

3.Λήψη διάθεσης πιστώσεων

4.Έγκριση αύξησης ποσού συμβάσεων που είναι σε ισχύ και έχουν υπογραφεί έως 31/05/2016 λόγω αύξησης του συντελεστή Φ.Π.Α

5.Λήψη απόφασης για εφοδιασμό λιμενικών υποδομών αρμοδιότητας ΔΛΤΜ με κλίμακα ανάλογων διαστάσεων, σε περίπτωση ατυχήματος, για την εκκένωση και διάσωση επιβατών καταπλεόντων Ε/Γ-Ο/Γ, Κ/Ζ πλοίων