Δήμος Μήλου

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια, ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Τριοβασάλου που θα διεξαχθεί, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μήλου την 13η του μηνός Μαΐου έτους 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ:

Εξέταση πρότασης κοινότητας περί απαγόρευσης εισόδου οχημάτων στην Πλατεία Μανδρακίων

Εξέταση αιτημάτων δημοτών

Χορήγηση παράτασης άδειας μουσικής Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Εξέταση πρότασης κοινότητας περί μεταφοράς των κάδων απορριμμάτων Πάχαινας σε νέο σημείο

Λήψη μέτρων για την απαγόρευση στάθμευσης στην περιοχή «Μπακάλικο Γαλάνης – Τυροκομείο» Τριοβασάλου

Εξέταση πρότασης κοινότητας για τοποθέτηση πινακίδων ρύθμισης κυκλοφορίας σε οδό των Πολλωνίων .

Εξέταση αιτήματος κοινότητας για εκπόνηση Κυκλοφοριακής μελέτης οικισμού Τριοβασάλου

Διαλογική συζήτηση και ενημερώσεις σχετικά με τρέχοντα θέματα των οικισμών

Μήλος, 02/05/2024

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Τριοβασάλου

ΣΟΦΙΑ ΨΑΘΑ ΓΚΑΓΚΑΚΗ