Δήμος Μήλου

Σας καλούμε όπως προσέλθετε, στη συνεδρίαση του συμβουλίου της Κοινότητας Αδάμαντα, που θα διεξαχθεί, κεκλεισμένων των θυρών βάσει της εγκ.,Υπ.Εσωτ. με αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.17567/25-03-2022,στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινότητας Αδάμαντα, την 07η, του μήνα ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022, μέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19.30,για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα:

1.- Γνωμοδότηση επί αιτήματος ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΗΛΟΥ

2.-Γνωμοδότηση επί αιτήματος ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΗ ΜΗΛΟΥ

3.-Συζήτηση για εξεύρεση χώρων  δικαιοδοσίας Κοινότητας Αδάμαντα, προς ενοικίαση, για πάρκινγκ

4.-Συζήτηση για τοποθέτηση πινακίδων ρύθμισης κυκλοφορίας εντός των ορίων Κοινότητας Αδάμαντα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας  Αδάμαντα

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ