Δήμος Μήλου

Σας καλούμε όπως προσέλθετε, στη συνεδρίαση του συμβουλίου της Κοινότητας Αδάμαντα, που θα διεξαχθεί, κεκλεισμένων των θυρών βάσει της εγκ.,Υπ.Εσωτ. με ΔΙΔΑΔ/Φ.69/188ΟΙΚ21100/08-11-2021ΑΔΑΨ0Λ246ΜΤΛ6-7ΣΠ,στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινότητας Αδάμαντα, την 21η, του μήνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022, μέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 19.30,για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα:

1.-Απαγόρευση στάθμευσης σε μία πλευρά Δημοτικού Δρόμου στη περιοχή Αδάμαντα Μήλου

2.-Κατασκευή λιθόκτιστου τοιχίου σε δημοτικό οικόπεδο στη περιοχή Αγ.Δημητρίου Αδάμαντα Μήλου

3.-Κοπή δέντρου εντός Κοινόχρηστου χώρου στη περιοχή Αγ.Χαραλάμπους Αδάμαντα Μήλου

4.-Εξεύρεση 2ης θέσης για τοποθέτηση ενός ΣΚΑΚΙ στη Παραλιακή Ζώνη Αδάμαντα Μήλου

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας  Αδάμαντα

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ