Δήμος Μήλου

Με αμείωτους ρυθμού συνεχίζεται η εκπόνηση μελετών για Δήμους από την Τεχνική Υπηρεσία της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης.

Τα γραφεία της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.) επισκέφθηκε, τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023, ο Δήμαρχος Μήλου Μανώλης Μικέλης, προκειμένου να παραλάβει την υδραυλική μελέτη με τίτλο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ» καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης.

Η συγκεκριμένη μελέτη εκπονήθηκε από στελεχιακό δυναμικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Ε.Ε.Τ.Α.Α. αδαπάνως για τον Δήμου Μήλου, στο πλαίσιο σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μήλου και της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Η παράδοση έγινε από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Δημήτρη Μαραβέλια και Σπύρο Σπυρίδων αντίστοιχα και τη Διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας.